Zdaniem SAZ

Umowa terminowa pod znakiem zapytania

Marcowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący różnicowania pracowników zatrudnionych na umowę na czas określony oraz pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony wzbu...

Sejm przyjął nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dn.14.03.2014), przygotowaną przez MPiPS

Zmiany zachodzące w sektorze publicznych służb zatrudnienia należy ocenić jako pozytywne- twierdzi Urszula Milewska-Marzyńska, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Członkowie SAZ