Zdaniem SAZ

Podsumowanie roku 2015

- W mijającym roku mogliśmy obserwować rosnący trend rynku pracownika w większości sektorów gospodarki. Trend ten będzie się pogłębiał również w 2016 roku. Odpływ ponad miliona młodych...

List do Premier Ewy Kopacz

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia podpisało się pod listem do Premier Ewy Kopacz w sprawie inicjatywy przyspieszenia prac nad projektem ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Ocena jakości świadczonych usług przez polskie agencje zatrudnienia

Monika Kamińska, ekspert Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia poddaje ocenie jakość świadczonych usług przez polskie agencje zatrudnienia. Komenatrz ukazał się w Gazecie FInansowej 11.02.2015

Podsumowanie roku 2014: Leszek Zieliński - Rynek pracy tymczasowej

Leszek Zieliński, Wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia- Przewodniczący Sekcji Agencji Pracy Tymczasowej, Prezes Zarządu Biuro Promo podsumowuje rok 2014 i prognozuje najważniejsze trendy...

Podsumowanie roku 2014: Jarosław Adamkiewicz - polski rynek agencji zatrudnienia

Jarosław Adamkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Prezes Grupy Wadwicz podsumowuje polski rynek agencji zatrudnienia w Polsce w 2014 roku.

Podsumowanie Roku 2014: Krzysztof Jakubowski - Rynek Usług Agencji Opieki

Krzysztof Jakubowski, Wiceprezes Zarządu InterKadra oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Przewodniczący Sekcji Agencji Opieki podsumowuje polski rynek agencji opieki w 2014 roku.

Pierwsze półrocze 2014 na rynku pracy tymczasowej

Jak wyglądało pierwsze półrocze na polskim rynku pracy tymczasowej? Komentuje Jarosław Adamkiewicz, Prezes Agencji Zatrudnienia.

Oświadczenie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia w sprawie Afery Niderlandzkiej

W związku z licznymi publikacjami na temat tzw. afery outsourcingowej spowodowanej przez firmy Zdzisława K. i powiązanych z nim firm Centrum Niderlandzkie, Royal i K.U.K.- E.F.I, Zarząd Stowarzysz...

Umowa terminowa pod znakiem zapytania

Marcowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący różnicowania pracowników zatrudnionych na umowę na czas określony oraz pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony wzbu...

Sejm przyjął nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dn.14.03.2014), przygotowaną przez MPiPS

Zmiany zachodzące w sektorze publicznych służb zatrudnienia należy ocenić jako pozytywne- twierdzi Urszula Milewska-Marzyńska, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Członkowie SAZ