Zdaniem saz

Podsumowanie roku 2014: Jarosław Adamkiewicz - polski rynek agencji zatrudnienia

Jarosław Adamkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Prezes Grupy Wadwicz

1.Jakie wydarzenie w branży HR-owej (chodzi również o zmiany w przepisach, nowe, dobre praktyki itp.) było według Pana w 2014 r. najważniejsze?

Jednym z takich wydarzeń był z pewnością kolejny kongres SAZ 2nd International Recruitment Congress, który jako jedyny w Polsce jest skierowany do branży rekrutacyjnej i ma na celu edukację oraz integrację środowiska.

Drugim, niemniej ważnym wydarzeniem było zainicjowanie rozmów nad nową ustawą w ramach okrągłego stołu, zapoczątkowanych przez trzy organizacje branżowe. Ogromnym sukcesem było przystąpienie do spotkań związków zawodowych, które od ponad 3 lat nie brały udziału w dyskusji.

2.Największe rozczarowanie w 2014 r.? Coś na czym branży zależało, a wciąż nie doszło do skutku, albo wprowadzenie przepisów, zmian, które są chybione?


Myślę, że dla branży zatrudnienia rozczarowaniem jest przesunięcie w czasie wprowadzenia w życie nowych przepisów związanych z ozusowaniem umów zlecenia do stycznia 2016r. Odłożenie tego momentu w czasie może prowadzić do nadużyć w nadchodzącym roku.

3. Czego można się spodziewać na rynku pracy w 2015 r.? Wzrost, spadek zatrudnienia, dalsza emigracja itd.?


Odłożenie do 2016r. przepisów o ozusowaniu umów zleceń z pewnością spowoduje wzrost liczby pracowników na umowy zlecenia. Prawdopodobnie spora część agencji zatrudnienia będzie chciała zrealizować jak najwięcej umów zleceń dlatego przewiduję, że liczba pracowników tymczasowych  może wynieść w przyszłym roku ponad 600 tys. osób.

Sądzę, że w przyszłym roku będziemy również obserwować zmianę kierunku emigracji polskich pracowników. W związku z wejściem w życie nowej dyrektywy unijnej i podwyższeniem płacy minimalnej w krajach takich jak Niemcy, Holandia czy Wielka Brytania pracownicy polscy nie będą już tak atrakcyjni dla tamtejszych pracodawców. Otworzy się natomiast skandynawski rynek pracy, już teraz na przykład widać większe zainteresowanie Norwegów pracownikami z Polski.

 4. Jakie wyzwania stoją przed branżą HR-ową w 2015 r.? Co będzie priorytetem w pracy HR-owców? Walka o nowe talenty, rozwój przywództwa, koncentracja na CSR, budowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, czy coś zupełnie innego?

Rok 2015r. to z pewnością będzie rok pracownika dlatego wyzwaniem dla całej branży będzie walka o nowe talenty. Dla agencji zatrudnienia najważniejszym zadaniem będzie dbanie o dobre imię agencji, stosowanie najwyższych praktyk i budowa dobrego wizerunku, który przyciągnie nie tylko pracodawców, ale przede wszystkim pracowników.

5. Czy 2015 r. przyniesie zmiany w codziennej pracy HR-owca jeśli chodzi o wykorzystywanie nowoczesnych technologii, urządzeń mobilnych czy innych nowinek technologicznych (okulary Google, rekrutacje przez Skype`a, e-learning itd.). Czy zwiększy się też aktywność HR-owców w portalach społecznościowych?
 

Poszukiwanie nowych niekonwencjonalnych sposobów w dotarciu do kandydatów oraz wykorzystanie nowych technologii i portalów społecznościowych to największe wyzwania jakie stoją przed branżą nie tylko w nadchodzącym roku, ale i kolejnych latach. 


 

Członkowie SAZ