Zdaniem SAZ

Konsultacje projektu ustawy o cudzoziemcach

Przypominamy o trwających konsultacjach projektu ustawy o cudzoziemcach! Czekamy na Wasze uwagi i komentarze. Materiały dostępne do pobrania na stronie SAZ

Opiekun osób starszych w Niemczech - dlaczego podejmuje pracę w firmie, która zatrudnia go nielegalnie?

Jesteśmy opiekunami osób starszych, pracujemy w różnych agencjach, połączyła nas wspólna działalność w Internecie na rzecz legalnego zatrudniania opiekunów.

Zima w branży opieki domowej i pracy tymczasowej - jak na funkcjonowanie rynku wpływa okres okołoświąteczny?

Zima w branży opieki domowej i pracy tymczasowej - jak na funkcjonowanie rynku wpływa okres okołoświąteczny? Okres świąteczny dla wielu branż to często duże przedsięwzięcie logistyczne....

FOLGEN DER ILLEGALEN BESCHÄFTIGUNG VON DRITTSTAATSANGEHÖRIGEN IN DEUTSCHLAND

Die legale Entsendung von Arbeitnehmern nach Deutschland erfordert die Einhaltung einer Reihe von Vorschriften, gegen die leicht verstoßen werden kann - insbesondere bei der Entsendung von Arbeitnehm...

KONSEKWENCJE ZWIĄZANE Z NIELEGALNYM ZATRUDNIENIEM OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH W NIEMCZECH

Legalne delegowanie pracowników do Niemiec wymaga przestrzegania szeregu przepisów i łatwo w tej kwestii o naruszenie ? zwłaszcza w przypadku delegowania do Niemiec pracowników pochodzących spoz...

MODELLE DER BESCHÄFTIGUNG VON BETREUUNGSPERSONAL AUF BASIS DER NICHT ORDNUNGSGEMÄSSEN ABFÜHRUNG VON SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGEN

Im Bereich der Betreuungs- und Haushaltshilfebranche kommen zwei Modelle der Beschäftigung von Betreuungspersonal vor, deren Popularität angesichts der offensichtlichen Unzulässigkeit ihrer Verwend...

MODELE ZATRUDNIENIA PERSONELU OPIEKUŃCZEGO OPARTE NA NIEPRAWIDŁOWYM ODPROWADZANIU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W branży usług opieki i wsparcia w gospodarstwie domowym funkcjonują dwa modele zatrudnienia personelu opiekuńczego, których popularność stosowania budzi zdumienie, biorąc pod uwagę oczywist...

Nierzetelny outsourcing pracowników może mieć skutki karne

Nierzetelny outsourcing pracowników może mieć skutki karne Przedsiębiorcy i działy HR powinny uważać na nieuczciwe agencje oferujące leasing pracowniczy. Muszą się liczyć z odpowiedzialn...

Koniec fikcyjnych testów przy zatrudnianiu cudzoziemców. Kto nie chce pracować, nie straci statusu bezrobotnego

Pośredniaki będą kierować do firm tylko bezrobotnych zainteresowanych pracą i z odpowiednimi kwalifikacjami. Ci, którzy nie będą chcieli jej podjąć, nie stracą statusu bezrobotnego. Minist...

Uwaga! Praca dla uchodźców ucieka do szarej strefy

Uwaga! Praca dla uchodźców ucieka do szarej strefy

Pobity rekord liczby agencji zatrudnienia

Pobity rekord liczby agencji zatrudnienia! Silne odbicie popytu na pracę przełożyło się w 2021 nie tylko na wzrost przychodów, ale również na wzrost konkurencji w usługach HR. Krzysztof...

Praca cudzoziemca na dwa kraje - potrzebne zaostrzenie prawa

Praca cudzoziemca na dwa kraje - potrzebne zaostrzenie prawa! W Polsce trwa proceder legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców wyłącznie w celu tranzytowym. Nieuczciwym firmom ułatwiają go przepi...

Członkowie SAZ