Zdaniem SAZ

Koniec fikcyjnych testów przy zatrudnianiu cudzoziemców. Kto nie chce pracować, nie straci statusu bezrobotnego

Pośredniaki będą kierować do firm tylko bezrobotnych zainteresowanych pracą i z odpowiednimi kwalifikacjami. Ci, którzy nie będą chcieli jej podjąć, nie stracą statusu bezrobotnego. Minist...

Uwaga! Praca dla uchodźców ucieka do szarej strefy

Uwaga! Praca dla uchodźców ucieka do szarej strefy

Pobity rekord liczby agencji zatrudnienia

Pobity rekord liczby agencji zatrudnienia! Silne odbicie popytu na pracę przełożyło się w 2021 nie tylko na wzrost przychodów, ale również na wzrost konkurencji w usługach HR. Krzysztof...

Praca cudzoziemca na dwa kraje - potrzebne zaostrzenie prawa

Praca cudzoziemca na dwa kraje - potrzebne zaostrzenie prawa! W Polsce trwa proceder legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców wyłącznie w celu tranzytowym. Nieuczciwym firmom ułatwiają go przepi...

Praca tymczasowa recepta na kryzys czy świat, w którym rządzi pracownik?

Czy o pracowników nadal trzeba zabiegać? Agencje zrzeszone w SAZ pomagają znaleźć zatrudnienie Polakom, ale i osobom z Ukrainy, Białorusi czy Mołdawii. Michał Podulski podkreśla, że jeżeli...

Agencje zatrudnienia czekają na Białorusinów

Agencje zatrudnienia czekają na Białorusinów Firmy rekrutujące pracowników zza wschodniej granicy liczą, że w wyniku protestów na Białorusi jej władze zniosą ograniczenia wyjazdów za gr...

Zmiany w delegowaniu pracowników

Krzysztof Jakubowski ze Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia mówi, że wkrótce pracownik delegowany za granicę do kraju unijnego po dwunastu (a w szczególnych przypadkach osiemnastu) miesiącach b...

DUŻO PRAC SEZONOWYCH NA ZACHODZIE. POLACY PODEJMUJĄ JE CHĘTNIEJ NIŻ PRZED ROKIEM

Ruszył sezon na zbiory owoców i warzyw. Niepewność na rynku pracy wywołana kryzysem koronawirusowym spowodowała, że Polacy chętniej zgłaszają się do tego typu prac. Na Zachodzie można zaro...

Ponawiamy Petycję do Ministra Spraw Zagranicznych

W dniu 22.04.2020 r. ponowiliśmy petycję do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie ograniczenia zakresu obowiązkowej kwarantanny dla Polaków pracujących za granicą. Liczymy na szybką odpowied...

Petycja SAZ do Ministra Spraw Zagranicznych

Wejście w życie 27 marca 2020 regulacji mającej na celu zastosowanie 14 dniowej kwarantanny dla osób powracających w ramach zawodowych wywoła poważne konsekwencje ekonomiczne dla polskich pra...

Zmagania z rynkiem kandydata, nadzieje na Azję i brexit. Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia opublikowało raport roczny

Deficyt specjalistów, wzrost oczekiwań pracowników z Ukrainy i trudności w pozyskaniu pracowników z Azji ? to jedne z najważniejszych wyzwań polskiego rynku pracy, jakie definiuje raport Stowar...

Polscy pracodawcy piszą do Komisji Europejskiej: Zmiany prawa mogą zaszkodzić pracownikom delegowanym.

Osiem największych organizacji zrzeszających polskich pracodawców wysłało wniosek do Marianne Thyssen, Komisarz Parlamentu Europejskiego do spraw zatrudnienia i spraw społecznych. Sprzeciwiają ...

Członkowie SAZ