Zdaniem saz

Zima w branży opieki domowej i pracy tymczasowej - jak na funkcjonowanie rynku wpływa okres okołoświąteczny?

Zima w branży opieki domowej i pracy tymczasowej - jak na funkcjonowanie rynku wpływa okres okołoświąteczny?

Okres świąteczny dla wielu branż to często duże przedsięwzięcie logistyczne. Branża opieki domowej oraz pracy tymczasowej również ma w tym czasie wiele własnych wyzwań.

Rozmawiając z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej oraz firmami z branży opieki domowej zadawaliśmy im pytania dotyczące największych zmian jakie dostrzegają na rynku w okresie okołoświątecznym, ale również jaka jest ogólna kondycja ich rynków pod koniec 2022 roku.

Jak wiemy ostatnie lata to szereg wyzwań dla przedsiębiorców na wielu płaszczyznach. Epidemia koronawirusa, kryzys gospodarczy w Europie, wojna na terenie Ukrainy - nie sprzyjają dynamicznemu rozwojowi każdego z sektorów gospodarki.

Obecnie zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych  rośnie, dotyczy to głównie  branży produkcyjnej, ale nie da się ukryć, że jest  ono bardzo zmienne i ciężko  mówić już o sezonowości i planowaniu działań rekrutacyjnych. Wynikiem tego jest przede wszystkim  wojna na Ukrainie, ogólna sytuacja makroekonomiczna oraz utrzymujące się skutki epidemii Koronawirusa – mówi nam Olga Pietrucik HR & Sales Director w agencji MR JOB.

Czy rok 2022 zapisze się jakoś specjalnie w pamięci agencji pracy tymczasowej?

To co na pewno odróżnia dla nas ten rok od pozostałych to diametralny spadek możliwości rekrutacyjnych mężczyzn z Ukrainy. W naszym sektorze odczuliśmy to znacznie. Nasi klienci oczywiście wykazywali się dużą wyrozumiałością i wspólnie próbowaliśmy znaleźć optymalne rozwiązania dla obecnej sytuacji. Nie można jednak nie zaznaczyć, że sytuacja ta bardzo nagle i silnie zaczęła wpływać na szereg naszych usług - mówi Wojciech Kowalski Fast Service Group.

2022 rok nie był dla nas już tak ogromnym wyzwaniem jak początek roku 2020. Mam głębokie poczucie, że dwa lata temu nasza branża odczuwała dużo większe napięcie i poczucie niepewności. Jak dziś pamiętam moment, kiedy po wybuchu pandemii otrzymaliśmy informacje o ograniczeniach na granicy polsko-niemieckiej. Mogą sobie Państwo tylko wyobrazić jak wielkim wyzwaniem dla agencji opieki była taka decyzja rządzących. W tamtym okresie na terenie Niemiec przebywały setki naszych pracowników. Większość z nich w ogromnym stresie kontaktowało się z nami bojąc się o to, czy będa mogli normalnie wrócić do kraju. Niektórzy z nich chcieli być ze swoimi bliskimi w tym trudnym czasie, a jeszcze inni niezwykle bali się o swoje zdrowie. W tamtym czasie bardziej niż kiedykolwiek  nauczyliśmy się, że nasza praca to nie tylko pośredniczenie w zatrudnieniu, ale również obowiązek rzetelnego informowania naszej społeczności o aktualnej sytuacji i opieka oraz wsparcie psychologiczne w nowej sytuacji. To właśnie rok 2020 nauczył nas funkcjonowania w zdalnej rzeczywistości, wprowadził wiele usprawnień do naszej organizacji, których być może gdyby nie konieczność wprowadzenia przez pandemie - nadal byśmy nie posiadali. Oczywiście, że rok 2022 był dla nas dużym wyzwaniem, jednak jestem głęboko przekonana, że nasi opiekunowie zbudowali z nami niezwykle silną więź i bezwzględne, wzajemne  zaufanie. Takie relacje pozwoliły nam sprawnie przeprowadzić procesy rekrutacji  pracowników oraz obsługi klientów w momencie wybuchu wojny na terenie Ukrainy. Względem roku 2020 obserwowaliśmy już nieporównywalny spokój i zaufanie do naszej organizacji wykazywane przez wszystkich pracowników. Nasze działania znowu mocno skupiły się na rzetelnym informowaniu personelu opiekuńczego, oraz przygotowywaniu strategii na wszelkie sytuacje awaryjne - mówi nam Patrycja Mstowska, członek zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ) i prezes agencji opieki MEDIRA.

Czy po tak wielkich wyzwaniach jakie przed branżą opieki i pracy tymczasowej stawiała sytuacja na świecie można jeszcze zakładać, że okres świąteczny stanowi dla niej jakiekolwiek wyzwanie?

Okres świąteczny to wielki test kompromisów. Agencje opieki zajmujące się delegowaniem pracowników do pracy w charakterze opiekunów osób starszych w okresie świątecznym zawsze odczuwają znacznie większy popyt na usługi opiekuńcze w krajach zachodnich od ilości dostępnych pracowników w Polsce gotowych na wyjazd do pracy w tym czasie. Sytuacja ta wydaje się naturalna bo wpływ na nią mają kulturowe przyzwyczajenia oraz tradycja, która skłania opiekunów osób starszych do pozostania na czas świąt we własnym domu z najbliższą rodziną. Natomiast chociażby tuż  za naszą zachodnią granicą - w Niemczech, obserwujemy rosnący trend na spędzanie świąt poza domem, traktowanie tych kilku wolnych dni jako idealnego pretekstu do odpoczynku czy krótkich wakacji. Już sam ten aspekt znacząco wpływa na zwiększone zapotrzebowanie zatrudniania opiekunów, którzy otoczyliby opieką seniorów z zachodniej Europy. Zestawiając ten wzrost zapotrzebowania z malejącym zainteresowaniem wyjazdami do pracy wśród Polaków pragnących spędzić święta z rodziną widzimy jak duże wyzwanie w okresie okołoświątecznym staje przed pracownikami polskich agencji opieki - mówi nam Patrycja Mstowska, członek zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ) i prezes agencji opieki MEDIRA.

W jaki sposób zatem podchodzą do tego wyzwania agencje? Czym powinny kierować się one podczas podejmowania strategicznych decyzji ws. planowania obsługi klientów w tak wyjątkowym czasie?

Okres bożonarodzeniowy jest wyjątkowym momentem w roku, w którym staramy się zabezpieczyć potrzeby każdej ze stron, zarówno  opiekunów jak i naszych klientów. Aby wynagrodzić specjalne poświęcenie ze strony naszych pracowników, którzy decydują się podjąć pracę w czasie świąt, przewidujemy dla nich atrakcyjne premie świąteczne. Wiemy, że naszymi opiekunami kierują dobroć i poczucie misji, jednakże gratyfikacja finansowa jest często dla nich odzwierciedleniem ciężkiej pracy, jaką wykonują będąc w święta z dala od bliskich. - mówi nam Anna Pustelnik - prezes agencji opieki MEDIPE.

Tak, premie to jedno ze skutecznych metod wynagradzania opiekunów za pracę w okresie świątecznym. Obserwujemy jednak na rynku wzmożoną działalność firm, które poprzez jednorazowe, wysokie premie bonusowe pragną zachęcić do współpracy szerokie grono pracowników. Pojawiający się w tej sytuacji problem to bazowanie na potrzebie większego zarobku opiekunów osób starszych i wykorzystywanie tej potrzeby w celu zatrudnienia ich na gorszych warunkach ogólnych. Widzimy, że często chęć większego jednorazowego zarobku przyczynia się do podejmowania zatrudnienia przez opiekunów w agencjach działających niezgodnie z prawem i nieprzestrzegających europejskich standardów i wymogów w zakresie delegowania.

Gdybym mógł udzielić jednej rady wszystkim opiekunom osób starszych wyjeżdżającym do pracy za granicę, zalecałbym Państwu korzystanie wyłącznie  ze sprawdzonych agencji, które można znaleźć m.in. na stronie: www.sao.org.pl.

Firmy  te są gwarantem profesjonalnie przeprowadzonego procesu delegowania opiekunów, na co również powinni zwrócić Państwo szczególną uwagę. Wielu opiekunów może o tym nie wiedzieć, ale chociażby składki w procesie delegowania zgodnie z obowiązującym prawem muszą być odprowadzone za okres delegowania od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tzw. średniej krajowej, która w roku 2022 wynosi 5922 zł. Kwestia ta ma również bezpośrednie przełożenie na poziom wynagrodzenia, w związku z czym proszę zwracać uwagę szczególnie na stosunkowo wysoki przedział wynagrodzeń netto. Za tym wysokim wynagrodzeniem nierzadko kryją się nieprawidłowości w procesie rozliczania opiekunów, tj np. wysokość odprowadzanych składek. - mówi Tomasz Krzywania - CEO w Optima Personal Betreuungspersonal.

Dokładnie tak, istotnym jest, aby pracownicy tymczasowi, jak również opiekunowie osób starszych zawsze dogłębnie analizowali zawierane umowy. Częstym zjawiskiem na rynku jest ograniczanie kwot dedykowanych składkom zdrowotnym i społecznym. To ważne, aby środowisko opiekuńcze i pracowników tymczasowych edukowało się i nabierało czujności podczas podpisywania nowych kontraktów – mówi nam Małgorzata Poliwka-Kisiel prezes agencji POLONIAVITA.

Tak, budowanie społeczności w której zrzeszać będziemy odpowiedzialnie i legalnie zatrudniające agencje pracy jest naszym najważniejszym zadaniem strategicznym. Widzimy jak dynamicznie zmienia się rynek i jak wiele jest na nim firm, które kosztem pracowników i ich niewiedzy pragną się wzbogacić. Działalność Stowarzyszenia Agencji Opieki (SAZ) jest oparta na wartościach legalności, bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Od kilkunastu lat staramy się edukować rynek opieki i rekrutacji w zakresie zatrudniania i delegowania pracowników, ale również działać na rzecz eliminacji nielegalnych praktyk na polskim rynku. W ramach naszego stowarzyszenia utworzone zostały sekcje skupiające się wokół wyzwań poszczególnych segmentów rynku zatrudnienia: SAO - sekcja agencji opieki oraz SAPT -sekcja agencji pracy tymczasowej. W tym miejscu z ramienia zarządu stowarzyszenia pozwolę sobie serdecznie zaprosić do współpracy wszystkie agencje, które w swojej działalności kierują się tożsamymi wartościami, pragniemy, by nasze stowarzyszenie było przestrzenią do wzajemnego wsparcia, rozmowy i działania na rzecz dobrych praktyk na rynku naszych działalności - mówi Patrycja Mstowska, członek zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ) i prezes agencji opieki MEDIRA.

Praca w okresie świątecznym najczęściej wynika z niezwykłego zaangażowania i przywiązania naszych pracowników do ich podopiecznych. Uważam, że jednym z kluczowych zadań agencji w tym czasie jest okazanie szacunku i wsparcia pracownikom, którzy podejmują się pracy w tym wyjątkowym czasie. Oprócz wyrzeczeń jakich podejmują się opiekunowie należy pamiętać również,  że agencje pracy to organizacje nie mogące pozwolić sobie na dorywczą koordynację swoich zleceń. Pracownicy agencji muszą być do dyspozycji 24h na dobę - również w dni świąteczne. Standardem odpowiedzialnego pośrednika jest poczucie odpowiedzialności za każdego pracownika niezależnie od pory dnia czy nocy - mówią nam przedstawiciele agencji CARE WORK.

Wyjazdy pracowników tymczasowych do pracy w okresie okołoświątecznym to również duże wyzwanie w kontekście znalezienia porozumienia pomiędzy możliwościami finansowymi klientów a oczekiwaniami płacowymi pracowników. W ostatnich tygodniach obserwujemy, wzrost oczekiwań względem wynagrodzenia o ok. 13-14% w stosunku do zeszłego roku. Z jednej strony jest to dla nas zrozumiałe, bo są to widełki, które najczęściej mają na celu pokrycie strat inflacyjnych, z drugiej zaś nasi klienci nakierowują swoje działania na optymalizację kosztów i pozyskanie pracowników na dotychczasowych warunkach finansowych, by w rzeczywistości galopująco wzrastających cen prowadzenia działalności utrzymać swoje przedsiębiorstwa na rynku. Czas kryzysu to okres wymagający dla obu stron usługi - należy o tym zawsze pamiętać. Tylko odpowiedziane pośredniczenie w relacji pracownik - klient, może pozwolić wypracować porozumienie skutkujące obustronnym sukcesem - mówi nam Yelyzaveta Chubarova Key Account Manager Euro Edu & Jobs.

Branża opiekuńcza jest bardzo wyjątkowa, myślę że niezależnie od okresu roku największym wyzwaniem jest dopasowanie opiekuna do klienta. Niejednokrotnie opiekunkom zależy na jak największym zarobku i chcą one podjąć się najcięższych zleceń w zamian za odpowiednią gratyfikację, natomiast naszym zadaniem – jako specjalistów jest dokonanie klarownej analizy charakterologicznej i kompetencyjnej, aby upewnić się, że dany klient to napawano dobre rozwiązanie do określonej opiekunki. Musimy pamiętać, że pobyt za granicą musi być względnie komfortowy dla opiekuna, a wysokie wynagrodzenie wbrew pozorom nie jest w stanie wynagrodzić miejsca pracy, które nie jest odpowiednio dopasowane do danego personelu opiekuńczego – mówi nam Katarzyna Jezior – prezes agencji AKTIVMED-24.

Czy zatem okres świąteczny należy uznać wyłącznie za wyzwanie dla agencji pracy?

Nie zupełnie. To również moment w którym poprzez zwiększone zapotrzebowanie na personel opiekuńczy klienci są bardziej otwarci na zatrudnianie pracowników z niższymi kwalifikacjami. Czas świąt to doskonały moment na rozpoczęcie swojej kariery w branży opieki - mówi Anna Patalong - prezes agencji Vista Care.

W okresie świątecznym widzimy znaczny wzrost zainteresowania naszymi kursami online dedykowanymi opiekunom osób starszych. Nasza firma przygotowała pakiet kursów przygotowujących do pracy w charakterze opiekuna osób starszych. Kursy te można łatwo i szybko nabyć na naszej stronie internetowej www.medira.pl/kursy. Analizując statystyki sprzedaży widzimy, że od początku grudnia sprzedaż naszych kursów widocznie wzrosła. Zwiększyła się również liczba osób zainteresowanych pracą w Niemczech jak i w Polsce, które nie miały dotychczas żadnego doświadczenia zawodowego w tym zakresie. Osobom z podstawową znajomością języka niemieckiego po odbyciu naszych autorskich kursów możemy bez problemu proponować pierwsze zlecenia u naszych niemieckich klientów. Kandydatom bez znajomości języka proponujemy zaś podjęcie współpracy w zakresie opieki nad seniorami w naszym kraju, w której również pośredniczymy - mówi Patrycja Mstowska - członek zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ) i prezes agencji opieki MEDIRA.

Czy zatem okres świąt i zwiększonego zapotrzebowania na personel opiekuńczy wpływa na obniżenie wymagań w stosunku do pracowników?

W pewnym sensie tak. Oczywiście - przez lata obserwujemy rosnące wymagania naszych klientów względem chociażby znajomości języka niemieckiego  - dlatego najistotniejszą radą jaką moglibyśmy dać osobom rozpoczynającym pracę w tej branży byłaby inwestycja w swoje kompetencje językowe, natomiast wiemy również, że okres okołoświąteczny to ten jeden z niewielu w roku, o ile nie jedyny, gdy i te oczekiwania pośród klientów stają się mniejsze - mówi Anna Patalong - prezes agencji Vista Care.

Okres świąteczny można zatem potraktować jako szansę na rozpoczęcie swojej kariery w branży opieki i pracy tymczasowej. Jeżeli jeszcze zastanawiacie się nad tym czy praca w tych sektorach to coś dla Was - koniecznie zapoznajcie się z ofertami zatrudnienia w agencjach naszych rozmówców.

Wszystkie wiarygodne agencje zrzeszone w ramach stowarzyszenia czytelnicy mogę zweryfikować na stronie www.saz.org.pl. Jeżeli natomiast są Państwo przedstawicielami agencji i szukacie relacji biznesowej opartej o wsparcie, pomoc i doradztwo ekspertów na każdej płaszczyźnie Państwa działalności zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia pod numerem +48 502 415 246zachęca Maciej Kopaczyński – prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ).

 

 

 

 

Członkowie SAZ