Szkolenia

WEBINAR: DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia. Webinar w temacie: DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW TYMCZASWOWYCH skierowany jest dla pracodawców: Agencji Pracy Tymczasowej _Pracodawców Użytkowników_osób zarządzających.

arrow

WEBINAR: RÓWNE TRAKTOWANIE PRACOWNIKÓW TYMCZASWOWYCH

Serdecznie zapraszamy na webinar organizowany przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia: RÓWNE TRAKTOWANIE PRACOWNIKÓW TYMCZASWOWYCH. Wydarzenie skierowany jest do pracodawców: Agencji Pracy Tymczasowej _Pracodawców Użytkowników _osób zarządzających.

arrow

KONFERENCJA: Recruitment Day

Nowa rzeczywistość to nowe wyzwania, także dla rekruterów! Weź udział w konferencji online Recruitment Day 2021 i dowiedz się jak im sprostać!

arrow

WEBINAR: Praca zdalna w kontekście zmian w Kodeksie pracy

Serdecznie zapraszamy na kolejny organizowany przez nasze stowarzyszenie webinar: Praca zdalna w kontekście zmian w Kodeksie pracy, jak ją prawidłowo organizować, który odbędzie się 22.03.2021 r. o godz. 9:30. Szczegóły i zapisy znajdziecie Państwo pod linkiem www.webinar.sao.org.pl

arrow

WEBINARIUM: Zatrudnianie cudzoziemców 2020. Wyzwania wobec sytuacji wywołanej pandemią

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego zarówno osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców, jak i tym które mają już doświadczenia w tym temacie. Restrykcje nałożone przez rządy różnych państw na życie społeczne i gospodarcze w celu zatrzymania rozwoju pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 dotknęły nie tylko społeczeństwa miejscowe ale również skomplikowały sytuację cudzoziemców.

arrow

Otwarcie niemieckiego rynku pracy na obywateli spoza UE w 2020

Otwarcie niemieckiego rynku pracy na obywateli spoza UE w 2020 W Niemczech uchwalono regulacje prawne łagodzące wymogi legalnego zatrudnienia pracowników z państw trzecich, w tym z Ukrainy. Wystarczy posiadanie niemieckiej umowy o pracę i uznane kwalifikacje, aby móc pracować w Niemczech i to bez konieczności poświadczania znajomości języka. Sam wykonywany zawód nie będzie miał znaczenia, gdyż przepisy nie ograniczają się tylko do wybranych zawodów, w których są największe braki fachowców.

arrow

SZKOLENIE_BRUNCH

Już 23 stycznia w Warszawie odbędzie się szkolenie w tematach: 1. Zarzadzaniem czasem - jak go mieć więcej na to co ważne w nowym roku, prowadząca Agnieszka Szwejkowska konsultant biznesowy, coach, psycholog. 2. Najważniejsze zmiany w prawie pracy 2019/2020?, prowadzący Paweł Chrościcki Kancelaria ZJPL INTERNATIONAL LAWYERS.

arrow

Szkolenie "Zatrudnianie cudzoziemców"

Już 6 listopada w Warszawie odbędzie się szkolenie w temacie: Zatrudnianie Cudzoziemców. Szkolenie skierowane jest do agencji zatrudniających/rekrutujących cudzoziemców.

arrow

POZNAŃ_WIOSENNA AKADEMIA SAZ

Zapraszamy do wzięcia udziały w cyklu szkoleń: Wiosenna Akademia SAZ. Tematem jednodniowego szkolenia, które odbędzie się 17 kwietnia w Poznaniu, będzie: Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce i Pracownicze Plany Kapitałowe. Szkolenie poprowadzi: mec. Joanna Torbé i Dominika Latawiec z Kancelarii Adwokackiej Joanna Torbé & Partnerzy.

arrow

Zimowa Akademia SAZ | Zmiany w dokumentacji pracowniczej i Pracownicze Plany Kapitałowe po 1 stycznia 2019, 17.01.2019 Warszawa

Zapraszamy na szkolenie "Zmiany w dokumentacji pracowniczej i Pracownicze Plany Kapitałowe w branży Agencji Zatrudnienia po 1 stycznia 2019". 17 stycznia 2019r. w Warszawie , odbędzie się szkolenie w trakcie którego szczegółowo poruszone zostaną zagadnienia związane ze zmianami jakie czekają pracodawców po 1 stycznia 2019 w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i ich digitalizacją (ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją) oraz projektu PPK, który to od 1 stycznia 2019 obejmie pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób i następnie co pół roku będzie obejmował kolejne grupy przedsiębiorstw, tak by od 1 lipca 2020 obowiązkiem tym objęci zostali wszyscy pracodawcy.

arrow

Jesienna Akademia SAZ | Zmiany w dokumentacji pracowniczej i Pracownicze Plany Kapitałowe po 1 stycznia 2019, 11.12.2018 KRAKÓW

Zapraszamy na szkolenie "Zmiany w dokumentacji pracowniczej i Pracownicze Plany Kapitałowe w branży Agencji Zatrudnienia po 1 stycznia 2019". 11 grudnia w Krakowie, odbędzie się szkolenie w trakcie którego szczegółowo poruszone zostaną zagadnienia związane ze zmianami jakie czekają pracodawców po 1 stycznia 2019 w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i ich digitalizacją (ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją) oraz projektu PPK, który to od 1 stycznia 2019 obejmie pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób i następnie co pół roku będzie obejmował kolejne grupy przedsiębiorstw, tak by od 1 lipca 2020 obowiązkiem tym objęci zostali wszyscy pracodawcy.

arrow

Jesienna Akademia SAZ | Zatrudnianie cudzoziemców i RODO dla agencji zatrudnienia, 18.10.2018 GDAŃSK

Zapraszamy na szkolenie "Zatrudnianie cudzoziemców i RODO dla agencji zatrudnienia" Już 18 października w Gdańsku, odbędzie się szkolenie w trakcie którego szczegółowo poruszone zostaną zagadnienia związane ze zmianami w zatrudnianiu cudzoziemców po 1 stycznia 2019, odpowiemy na pytanie czy można zmienić wysokość wynagrodzenia cudzoziemca bez zmiany zezwolenia i czy możliwe jest delegowanie cudzoziemców do innych państw UE. Nie zabraknie też tematów związanych z RODO a wśród nich omówienie projektowanej nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pozyskiwania danych osobowych, czy odpowiedzi na pytanie co stosować w sytuacji niezgodności kwestionariusza osobowego z Kodeksem pracy. Serdecznie zapraszamy!

arrow

REWOLUCJA W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2018 W RELACJI APT- PU - SZKOLENIE W WARSZAWIE

25 maja zaczyna się nowych okres w ochronie danych osobowych. W życie wchodzi w Polsce unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wprowadzane przez RODO zmiany wymagają przeorganizowania zasad przetwarzania danych osobowych zarówno wewnątrz firmy jak i w relacji z kontrahentami. Zmienią się zasady przetwarzania danych w rekrutacji, zatrudnianiu inaczej dane będziemy je przekazywać współpracownikom i klientom. Zmienią się zasady zbierania danych, przetwarzania i ich przechowywania.

arrow

Rewolucja w ochronie danych osobowych 2018 w relacji APT- PU - szkolenie we Wrocławiu

25 maja zaczyna się nowych okres w ochronie danych osobowych. W życie wchodzi w Polsce unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wprowadzane przez RODO zmiany wymagają przeorganizowania zasad przetwarzania danych osobowych zarówno wewnątrz firmy jak i w relacji z kontrahentami. Zmienią się zasady przetwarzania danych w rekrutacji, zatrudnianiu inaczej dane będziemy je przekazywać współpracownikom i klientom. Zmienią się zasady zbierania danych, przetwarzania i ich przechowywania. Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zaprezentujemy najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych a także to w jaki sposób te zmiany wpływają na funkcjonowanie agencji zatrudnienia i pracodawców użytkowników. Pokażemy jak przygotować się na rekrutację pracowników wg nowych zasad a także jakie dane można przekazać PU a jakich nie, jakich danych można od agencji wymagać a które są już zbędne czy wręcz zakazane.

arrow

Cykl szkoleń "Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po 1 stycznia 2018 r. nowe zasady."

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez kancelarię C&C Chakowski & Ciszek pod patronatem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. "Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po 1 stycznia 2018 r. nowe zasady. Uwaga! Formuła warsztatowa": WARSZAWA 13.11.2017, WROCŁAW 16.11.2017, GDAŃSK 21.11.2017, POZNAŃ 27.11.2017, KATOWICE 30.11.2017, WARSZAWA 04.12.2017

arrow

Szkolenie - Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce: procedury, podatki, ubezpieczenia 2017 (Warszawa)

Celem szkolenia jest omówienie w kompleksowy sposób konsekwencji zatrudniania cudzoziemców w różnych formach prawnych. W trakcie szkolenia zostaną omówione skutki zawarcia umów o pracę, zlecenia czy o dzieło, a także współpracy z cudzoziemcami prowadzącymi działalność gospodarczą w Polsce. W trakcie szkolenia poruszone zostaną konsekwencje współpracy z cudzoziemcami poza granicami Polski - jak chociażby z przedstawicielami handlowymi pracującymi na rzecz polskich przedsiębiorców w ojczystych krajach.

arrow

Szkolenie - Delegowanie pracowników i pracowników tymczasowych do krajów Unii Europejskiej (Warszawa)

Z uwagi na niejednolite przepisy Wspólnoty Europejskiej, jak i różnice w regulacjach poszczególnych Państw Członkowskich w zakresie delegowania pracowników, przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne napotykają wiele przeszkód związanych z korzystaniem z pracy pracowników z Polski. Sytuacji nie ułatwiają również kontrole przeprowadzane, czy to przez zagraniczne instytucje, czy też przez polską inspekcję pracy na zlecenie instytucji zagranicznej.

arrow

Szkolenie - Nowe zasady ochrony danych osobowych: nowe zagrożenia i sankcje 2018 (Warszawa)

Czas, który pozostał na przygotowanie firmy do wejścia w życie rewolucyjnego unijnego Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) nieubłaganie się kurczy. Na dzień 25 maja 2018 r. zmiany organizacyjne w firmie w zakresie nowych wymogów ochrony danych osobowych muszą już być wdrożone, co wymaga odpowiedniego przygotowania, nakładu sił jak i czasu.

arrow

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych (RODO) - jak przygotować się na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych.

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o danych osobowych). Rozporządzenie UE tworzy nowe ramy prawne ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków na przedsiębiorców, za których niewykonanie grozić będzie dotkliwa kara finansowa.

arrow

Szkolenie: Zmiany w zakresie przepisów o pracy tymczasowej - ustawa wchodząca w życie od 1 czerwca 2017

Wielu z Państwa już od 1 czerwca w związku z wejściem w życie zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych czeka rewolucja. Zapraszamy na organizowane przez Sekcję Agencji Pracy Tymczasowej szkolenie które umożliwi firmom przygotowanie do licznych zmian. Stawiamy na praktyczne aspekty, wysoki poziom merytoryczny szkolenia i możliwość zadawania pytań specjaliście. Pomożemy Państwu rozwiązać wątpliwości co do nowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstw.

arrow

Szkolenie: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2017

C&C Chakowski & Ciszek we współpracy ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia SAZ pragnie zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2017. Procedury, podatki, ubezpieczenia.

arrow

Zmiany w prawie pracy 2016 - Warsztaty dla Agencji Zatrudnienia

W związku z licznymi zmianami w prawie pracy, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia organizuje (czwarte z kolei w 2016 roku) warsztaty dla agencji zatrudnienia, których celem jest praktyczne omówienie nowych przepisów. Warsztaty adresujemy zarówno do naszych dotychczasowych członków, jak również agencji niezrzeszonych. Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych prelegentów specjalizujących się w obszarze prawa dla agencji zatrudnienia.

arrow

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd