Zdaniem saz

Koniec fikcyjnych testów przy zatrudnianiu cudzoziemców. Kto nie chce pracować, nie straci statusu bezrobotnego

Potrzebne kolejne ułatwienia

Eksperci liczą, że rząd na tym nie zakończy zmian w zatrudnianiu obcokrajowców. - W tym projekcie nie ma radykalnych rozwiązań. Pracodawcy liczą na dalej idące propozycje - mówi Michał Podulski, przewodniczący podzespołu do spraw reformy polityki rynku pracy Rady Dialogu Społecznego.

- Chcemy, aby wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców zostało przeniesione od wojewodów do powiatowych urzędów pracy. Ta zamiana mogłaby realnie przyśpieszyć wydawanie decyzji i usprawnić procedury, z uwagi choćby na to, że urzędów wojewódzkich jest 16, a PUP-ów 340. Ponadto powiatowe urzędy mają wszystko, co jest potrzebne, aby sprawnie rozpatrywać te wnioski - odpowiednio przygotowany personel, kwalifikacje, procedury, zaplecze i przecież teraz też często są angażowane w ten proces - przekonuje.

Nowe przepisy mają wejść w życie najpóźniej do 29 lipca 2022 r

Źródło: Koniec fikcyjnych testów przy zatrudnianiu cudzoziemców. Kto nie chce pracować, nie straci statusu bezrobotnego - GazetaPrawna.pl

Członkowie SAZ