Zdaniem saz

Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia

11 kwietnia w Warszawie, podczas Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, mieliśmy przyjemność podsumować miniony rok działalności oraz nakreślić strategiczne kierunki rozwoju na najbliższe miesiące.

Główne punkty, które zostały omówione:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego. Zgromadzenie rozpoczęło się od formalnego wyboru przewodniczącego oraz protokolanta, co zapewniło sprawne przeprowadzenie wszystkich punktów agendy.

2. Sprawozdanie Zarządu za rok 2023. Prezentacja działań Zarządu oraz wyników finansowych pokazała, jak nasze wspólne zaangażowanie przyczynia się do stabilnego wzrostu i rozwoju SAZ. Szczególnie istotne były działania na rzecz promocji legalnych form zatrudnienia oraz walka z nieuczciwą konkurencją.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Etyki. Te komisje odegrały kluczową rolę w utrzymaniu transparentności i wysokich standardów etycznych w naszej organizacji.

4. Zatwierdzenie budżetu na 2024 rok. Dzięki uchwalonemu budżetowi, mamy solidne podstawy do realizacji ambitnych projektów i inicjatyw, które będą wspierać naszych członków i całą branżę.

5. Omówienie i przyjęcie zmian w statucie SAZ. Aktualizacja statutu to krok w kierunku jeszcze lepszego dostosowania działalności SAZ do bieżących potrzeb i wyzwań rynkowych.

Ważne osiągnięcia:

• Edukacja i Rozwój: Zorganizowaliśmy 19 webinarów i kilka dużych konferencji, takich jak VII Kongres Pracy i Rekrutacji, co umożliwiło naszym członkom zdobycie cennych informacji i najlepszych praktyk.

• Publikacja Poradnika Ubezpieczenia Pracowników Delegowanych: Narzędzie to, doceniane zarówno w kraju, jak i za granicą, stało się fundamentem dla wielu firm w kwestii delegowania pracowników.

• Wzmocnienie współpracy międzynarodowej: Dzięki naszym działaniom na arenie międzynarodowej, członkowie SAZ mają teraz dostęp do nowych rynków i możliwości.

Planujemy więcej! Nasze przyszłe działania będą skoncentrowane na dalszym rozwoju sekcji SAZ. Wszystkim zaangażowanym dziękujemy za aktywny udział i wsparcie. Razem tworzymy przyszłość rynku pracy!

#SAZ #ZgromadzenieOgólne #Rozwój #RynekPracy #Zatrudnienie #Rekrutacja

Członkowie SAZ