Zdaniem saz

Spotkanie w Komisji Europejskiej: 13 maja spotkaliśmy się z Dana-Carmen Bachman, która kieruje zespołem odpowiedzialnym za tworzenie i wdrażanie Europejskiej Strategii Opieki Długoterminowej (LTC).

 Spotkanie w Komisji Europejskiej: 13 maja spotkaliśmy się z Dana-Carmen Bachman, która kieruje zespołem odpowiedzialnym za tworzenie i wdrażanie Europejskiej Strategii Opieki Długoterminowej (LTC). Dyskutowaliśmy o planach działania i krajowych przepisach implementujących tę strategię. Warto pamiętać, że do czerwca 2024 roku Polska i inne państwa członkowskie powinny przesłać swoje plany do Komisji Europejskiej. 


Kilka wniosków płynących ze spotkania:

  • Mutual Learning: Komisja Europejska prowadzi program „mutual learning”, czyli wzajemne uczenie się, który obejmuje różne aspekty, takie jak umiejętności i stosowanie prawa pracy. Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w tych spotkaniach, a także dostęp do raportów z poprzednich sesji.
  • Raporty i projekty: Komisja Europejska oraz inne organizacje, takie jak Cedefop i OSHA, pracują nad ważnymi raportami dotyczącymi sektora opieki, w tym kompetencji, bezpieczeństwa pracy oraz migracji. Będziemy na bieżąco śledzić te publikacje i informować Was o najnowszych ustaleniach.
  •  W najbliższym czasie nasza współpraca z Komisją Europejską skupi się na: walce z pracą na czarno w opiece domowej, dostarczaniu informacji na temat korzyści płynących z opieki domowej.

To dla nas ogromna szansa na wzmocnienie naszej pozycji i wpływu na kształtowanie polityki opieki długoterminowej w Europie. 
Pamiętajmy, że razem możemy osiągnąć więcej i realnie wpływać na kształt rynku pracy!
European Commission


Sekcja Agencji Opieki SAO
#SAZ #SAO #Bruksela #OpiekaDługoterminowa #Współpraca #Opieka #KomisjaEuropejska #PrzyszłośćOpieki

Członkowie SAZ