Zdaniem saz

Polscy pracodawcy przeciwni dyrektywie o delegowaniu pracowników. Bez pracy może zostać 260 tys. Polaków

Polscy pracodawcy przeciwni dyrektywie o delegowaniu pracowników. Bez pracy może zostać 260 tys. Polaków

• Największe w Polsce organizacje pracodawców występują przeciwko planowanym zmianom. Ich obawy budzi brak prowadzenia konsultacji ws. zmian dyrektywy o delegowaniu pracowników.
• Nowe przepisy o delegowaniu pracowników mogą zagrozić zatrudnieniu około 2 mln osób, w tym nawet 260 tys. Polaków. 
• Według SAZ proponowane przez Unię przepisy mogą również doprowadzić do wzrostu zatrudnienia w szarej strefie.

 

Komisja Europejska zaproponowała zmiany w dyrektywie UE o pracownikach delegowanych, które zakładają, że pracownik wysłany do innego kraju UE powinien mieć prawo do takiego samego wynagrodzenia, jak pracownik lokalny, a nie tylko do płacy minimalnej. Ogranicza również okres delegowania do 24 miesięcy.

Nowa dyrektywa wzbudziła ostry sprzeciw ze strony polskich przedsiębiorców. Największe organizacje pracodawców w kraju twierdzą, że proponowane zmiany stoją w sprzeczności ze swobodą świadczenia usług naruszając tym samym bazowe zasady funkcjonowania Unii.

Członkowie SAZ