Zdaniem saz

Podsumowanie Roku 2014: Krzysztof Jakubowski - Rynek Usług Agencji Opieki

Krzysztof Jakubowski,  Wiceprezes Zarządu InterKadra oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia

 

1. Jakie wydarzenie w branży HR-owej (chodzi również o zmiany w przepisach, nowe, dobre praktyki itp.) było według Pana w 2014 r. najważniejsze?

 

Jednym z najważniejszych wydarzeń w branży HR w minionym roku była konferencja z okazji 10. pracy tymczasowej w Polsce, podczas której na ręce ministra pracy złożono rekomendacje przedsiębiorców dotyczące zmian w ustawie o pracy tymczasowej i zapoczątkowano prace nad nowelą ustawy. Nie mniej ważnymi wydarzeniami były również: uchwalenie przez Parlament Europejski tzw. dyrektywy wdrożeniowej do dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników oraz dwa wydarzenia branżowe organizowane przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ). Jedno z nich to konferencja Sekcji Agencji Opieki SAZ dotycząca delegowania pracowników za granicę, na której wśród prelegentów byli m.in. przedstawiciele ZUS, Polskiej Izby Gospodarczej w Niemczech czy kancelarii prawnych. Drugie to coroczny Kongres SAZ, który skupiał się w tym roku na istotnym problemie i wyzwaniu, jakim jest budowa pozytywnego wizerunku agencji na rynku pracy.

 

 

2. Największe rozczarowanie w 2014 r.? Coś na czym branży zależało, a wciąż nie doszło do skutku, albo wprowadzenie przepisów, zmian, które są chybione?

 

Wskazałbym na przepisy utrudniające polskim przedsiębiorstwom delegowanie pracowników w zakresie dotyczącym ich zastępowalności. Chodzi o praktykę ZUS, która jest coraz powszechniejsza. Zakład odmawia bowiem wydawania nowym pracownikom zastępującym pracowników kończących swoją zmianę za granicą wydania formularza ubezpieczeniowego A1. ZUS uważa bowiem, że zastępowalność pracowników uniemożliwia zastosowanie art. 12 ust. 1 Rozporządzenia 883/2004 i tym samym wydanie A1. Praktyki te wywołały dużą niepewność na rynku i zmusiły agencje zatrudnienia do zmiany modelu prawnego i podwyższenia cen usług.

Również odsunięcie w czasie o kolejny rok wdrożenia przepisów dotyczących tzw. zbiegu ozusowania umowy zlecenia rozczarowało sporą część branży rekrutacyjnej.

 

3. Kto zasługuje na miano człowieka HR w 2014 r.?

To był bardzo pracowity rok. Trudno mi będzie wskazać jedną konkretną osobę. Całe środowisko organizacji branżowych brało udział w debacie zmierzającej do wypracowania rekomendacji dotyczących zmian w ustawie o pracownikach tymczasowych, a także w procesie legislacyjnym na poziomie Parlamentu Europejskiego zmierzających do wprowadzenia nowej dyrektywy wdrożeniowej do dyr. nr 96. Biorąc to pod uwagę, niesprawiedliwym byłoby wymienianie tylko jednego konkretnego nazwiska.

 

4. Czego można się spodziewać na rynku pracy w 2015 r.? Wzrost, spadek zatrudnienia, dalsza emigracja itd.?

 

W przyszłym roku prawdopodobnie nastąpi wzrost zatrudnienia, pracodawcy będą borykać się z niedoborem wykwalifikowanych pracowników i tym samym będą ponosić coraz większe koszty rekrutacji.

Czekają nas również dalsze prace nad zmianami przepisów prawnych Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz duże zmiany na gruncie aktywizowania osób bezrobotnych przez urzędy pracy i agencje pracy tymczasowej. Mam na myśli  współpracę pomiędzy tymi podmiotami na płaszczyźnie partnerstwa publiczno – prywatnego.

 

5. Jakie wyzwania stoją przed branżą HR-ową w 2015 r.? Co będzie priorytetem w pracy HR-owców? Walka o nowe talenty, rozwój  przywództwa, koncentracja na CSR, budowanie strategii zarządzania zasobami  ludzkimi, czy coś zupełnie innego?

 

W związku ze wzrostem zatrudnienia i brakiem wykwalifikowanych pracowników, wewnętrzne działy HR w firmach jak i agencje zatrudnienia będą musiały skupić się na rozwijaniu wszelkich narzędzi, takich jak m.in. social media czy strategie CSR (Corporate Social Responsibility) by jeszcze efektywniej docierać do pracowników.  

Najważniejsze wyzwania dla agencji zatrudnienia w 2015 r. to przede wszystkim: rekrutacja pracowników tymczasowych oraz poprawa wizerunku medialnego agencji, który został mocno nadszarpnięty w mijającym roku.

 

6. Czy 2015 r. przyniesie zmiany w codziennej pracy HR-owca jeśli chodzi o wykorzystywanie nowoczesnych technologii, urządzeń mobilnych czy innych nowinek technologicznych (okulary Google, rekrutacje przez Skype`a, e-learning itd.). Czy zwiększy się też aktywność HR-owców w portalach społecznościowych?

 

By przyciągnąć do organizacji talenty, należy zwiększyć swoją aktywność na portalach społecznościowych, poszukiwać i rozwijać nowych kanałów dostępu do pracowników. Młode osoby szukają pracy m.in za pośrednictwem Internetu, dlatego rekruterzy muszą już nie tylko być tam obecni, ale świadomie prowadzić aktywne kampanie rekrutacyjne dostosowane do swoich grup odbiorców. Młodzi, zdolni ludzie mogą przebierać dziś w polskich i zagranicznych ofertach pracy. Poza wynagrodzeniami i benefitami zwracają uwagę na też markę firmy, opinię o niej innych pracowników oraz branżę, w której działa ich potencjalny pracodawca.

Członkowie SAZ