Aktualności HR

Najnowsze dane GUS: W końcu III kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 157,2 tys.

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące popytu na pracę na koniec III kwartału 2018. Wynika z nich, że chociaż rok do roku liczba wolnych miejsc prac rośnie (19,8%) to...

Stopa bezrobocia rejestrowanego bez zmian w październiku br m/m

Stopa bezrobocia rejestrowanego w X 2018 r. wyniosła tyle samo co miesiąc wcześniej: 5,7%.

W październiku 2018 większe zatrudnienie i wzrost płac

Z dzisiejszych danych GUS wynika, że zarówno rośnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - 3,2 % r/r a także odnotowano wzrost wynagrodzeń brutto p 7,6% r/r

Bezrobocie ani drgnie 5,7% to najlepszy wynik od 28 lat

Blisko dziewięć tysięcy mniej bezrobotnych niż przed miesiącem, 128 tysięcy wolnych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców i stopa bezrobocia utrzymująca się na rekordowo niskim poziomie...

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2018 r. - Raport GUS

Dostępny jest już najnowszy raport GUSu podsumowujący zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2018 r.

W sierpniu br. stopa bezrobocia wg szacunków MRPiPS wyniosła 5,8%. To spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1 pkt. proc.

W sierpniu br. stopa bezrobocia wg szacunków Ministerstwa Rodziny wyniosła 5,8%. To spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1 pkt. proc.

Od 1 września 2018 r. zmiany w zatrudnianiu małoletnich.

Równo za miesiąc od 1 września 2018 roku zmieni się dolna granica wiekowa dla pracowników młodocianych - z 16 lat obecnie na 15. Zmiana czekała na wejście w życie 9 lat, wprowadzono ją w zwi...

Stopa bezrobocia bije kolejne rekordy, w czerwcu poniżej 6%

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2018 r. wyniosła 5,9%, utrzymując tegoroczną tendencję spadkową.. GUS podał też, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w...

Stopa bezrobocia nadal w dół - w maju to już tylko 6,1%

Bezrobocie nadal w dół. W maju jak podają najnowsze dane GUS sięgnęło 6,1%. To kolejny rekord. Rok temu bez pracy było 7,3 proc. osób, a dwa lata temu 9,1 proc.

Wyższa płaca minimalna i stawka godzinowa w 2019 r.

Od przyszłego roku najniższe wynagrodzenie będzie musiało wzrosnąć co najmniej o 117 zł. Kwota ta nie satysfakcjonuje ani pracodawców, ani związków zawodowych.

GUS opublikował dane za marzec 2018

Zwiększa się zatrudnienie (3,7 r/r) i rosną wynagrodzenia (6,7 r/r). GUS opublikował dane za marzec 2018.

Stopa bezrobocia w styczniu 2018 na poziomie 6,9%

Stopa bezrobocia w styczniu 2018 wynosi 6,9%

Członkowie SAZ