Aktualności HR

Wzrost bezrobocia - Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju wynosiła 6,0% - wzrosła o 0,2 p.proc. w skali miesiąca oraz o 0,6 p.proc. w skali roku.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. ukształtowało się na poziomie 6173,9 tys. osób, tj. niższym niż przed miesiącem ? o 1,4% i przed rokiem ? o 3,2% (w kwietniu br. ...

Wzrost bezrobocia rejestrowanego w kwietniu o 0,3 pkt. proc. - 964,8 tyś. osób pozostaje bez pracy

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,3 pkt. proc. ? z poziomu 5,4 proc. w marcu do 5,7 proc. w końcu kwietnia.

Stanowisko Głównego Inspektowa Pracy ws. badań lekarskich i szkoleń BHP

Główny Inspektor Pracy wydał stanowisko w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń BHP.

Najnowsze dane GUS pokazują wzrost zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw

W listopadzie 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,6% r/r i wyniosło 6394,8 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 5,3% r/r i...

GUS opublikował wstępne dane dotyczące aktywności ekonomicznej ludności za II kwartał 2019

GUS opublikował wstępne dane dotyczące aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Wskazują one, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w II kwartale 2019 roku 56,2% ludności w wieku 15 lat i więc...

Bezrobocie coraz niższe, w czerwcu prognozowany jest spadek wskaźniku bezrobocia o kolejne 0,1 pp

Minister Stanisław Szwed poinformował, że szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu wynosi 5,3 proc. i jest o 0,1 proc. niższa niż miesiąc wcześniej.

MRPIPS opublikowało INFORMACJĘ O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA w 2018 r.

MRPIPS opublikowało INFORMACJĘ O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA w 2018 r.

Płaca minimalna - zgodnie z propozycją MRPIPS na wynieść 2450 zł w 2020 roku

Według propozycji Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej płaca minimalna w 2020 rok może wynieść 16 zł/ godzinę i 2450 zł brutto. Pozostaje poczekać na uzgodnienia międzyresortow...

W marcu 2019 r/r rosną wynagrodzenia i rośnie zatrudnienie

Według najnowszych danych GUS w marcu 2019 zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw rok do roku wzrosło o 3,0 proc i wynosiło 6393,6 tyś. Z kolei w ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,2 pr...

W lutym rosną wynagrodzenia i rośnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Rosną wynagrodzenia i rośnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Zgodnie z dzisiejszymi danymi GUS w lutym 2019 zatrudnienie kształtuje się na poziomie 6378 tyś osób, co oznacza wzrost 0,2...

W styczniu 2019 wzrasta zatrudnienie i rosną wynagrodzenia r/r

W styczniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,9% r/r i wyniosło 6368,4 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,5% r/r i wy...

W 2018 wynagrodzenia wzrosły o 5,3%

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 5,3%

Członkowie SAZ