Aktualnosci hr

GUS opublikował wstępne dane dotyczące aktywności ekonomicznej ludności za II kwartał 2019

GUS opublikował wstępne dane dotyczące aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). Wskazują one, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w II kwartale 2019 roku 56,2% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z poprzednim kwartałem wskaźnik ten wzrósł o 0,3 p. proc., natomiast w odniesieniu do II kwartału 2018 roku spadł o 0,3 p. proc.
W przypadku osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym najczęstszymi przyczynami bierności są wskazywane: obowiązki rodzinne (32,9%), nauka i podnoszenie kwalifikacji (24,8%) oraz choroba, niepełnosprawność (23,8%).

Osoby bezrobotne stanowiły w II kwartale 2019 roku 3,2% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej. Stopa bezrobocia spadła o 0,7 p. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, natomiast w odniesieniu do II kwartału 2018 roku zmniejszyła się o 0,4 p. proc.

 

Żródło: GUS https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/informacja-o-rynku-pracy-w-drugim-kwartale-2019-roku-dane-wstepne,12,38.html

 

Członkowie SAZ