Aktualnosci hr

Stanowisko Głównego Inspektowa Pracy ws. badań lekarskich i szkoleń BHP

Główny Inspektor Pracy wydał stanowisko w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń BHP.

Link do pisma >>> LINK

Członkowie SAZ