Aktualnosci hr

Wzrost bezrobocia - Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju wynosiła 6,0% - wzrosła o 0,2 p.proc. w skali miesiąca oraz o 0,6 p.proc. w skali roku.

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. ukształtowało się na poziomie 6173,9 tys. osób, tj. niższym niż przed miesiącem − o 1,4% i przed rokiem − o 3,2% (w kwietniu br. notowano spadek o 2,4% w skali miesiąca i o 2,1% w skali roku).

W końcu maja br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1011,7 tys. bezrobotnych, tj. więcej niż w kwietniu br. (o 45,9 tys., tj. o 4,8%) oraz więcej niż w maju ub. roku (o 105,7 tys., tj. o 11,7%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,0%, tj. wzrosła o 0,2 p.proc. w skali miesiąca oraz o 0,6 p.proc. w skali roku. 

Żródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-maju-2020-r-,1,97.html

Członkowie SAZ