image-description

W marcu 2019 r/r rosną wynagrodzenia i rośnie zatrudnienie

Według najnowszych danych GUS w marcu 2019  zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw rok do roku wzrosło o 3,0 proc i wynosiło 6393,6 tyś. Z kolei w ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,2 proc. Przeciętne wynagrodzenie w ujęciu rok do roku wrosło o 5,7% i wynosiło 5164, 53 zł

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd