Aktualnosci hr

W styczniu 2019 wzrasta zatrudnienie i rosną wynagrodzenia r/r

W styczniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,9% r/r i wyniosło 6368,4 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,5% r/r i wyniosło 4931,80 zł.

 

Wyszczególnienie I 2019
w liczbach
bezwzględnych
I
2018=100
XII
2018=100
Przeciętne zatrudnienie w tys. 6368,4 102,9 102,2
Przeciętne wynagrodzenie
ogółem (brutto) w zł
4931,80 107,5 93,5
w tym bez wypłat
z zysku
4931,76 107,5 93,5
 

 

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-styczniu-2019-roku,3,86.html 

Członkowie SAZ