Zdaniem SAZ

Sejm przyjął nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dn.14.03.2014), przygotowaną przez MPiPS

Zmiany zachodzące w sektorze publicznych służb zatrudnienia należy ocenić jako pozytywne- twierdzi Urszula Milewska-Marzyńska, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Członkowie SAZ