Szkolenia

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w branży APT ? nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy 2017

Kiedy:2017-02-15
Program:

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w branży APT – nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy 2017


W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła radykalna nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Obowiązuje nowa ustawa o cudzoziemcach, a także od stycznia 2016 wprowadzono nowe wzory formularzy dotyczących uzyskiwania dokumentów legalizujących pobyt i pracę. Kolejne zmiany dotyczyć będą zasad zatrudniania obywateli Ukrainy.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. określa szczególne warunki udzielenia zezwolenia w celu pracy sezonowej (zaostrzone względem obowiązujących przepisów prawa polskiego dot. uproszczonej procedury powierzania cudzoziemcom pracy krótkookresowej, jak również przepisów dot. udzielania zezwoleń na pracę na zasadach ogólnych) oraz wymagany zakres równego traktowania pracowników sezonowych z obywatelami państwa przyjmującego.
W związku z powyższym w najbliższym czasie zmienią się zasady legalizacji pracy pracowników z niektórych Państw ościennych m.in. z Ukrainy. Będzie to dotyczyło także pracodawców z branży APT. Termin wdrożenia nowych przepisów został przesunięty na 1 kwietnia 2017 r.
Bardzo prawdopodobne jest tu całkowite zlikwidowanie systemu tzw. oświadczeń w sprawie legalizacji pracy. Kwestia ta zostanie szczególnie potraktowana podczas seminarium.


Termin: 15 lutego 2017 r. - godz. 10.00 – 16.00
Miejsce: Centrum Barnabitów
ul. Smoluchowskiego 1; 02-679 Warszawa

Termin: 23 lutego 2017 r. - godz. 10.00 – 16.00
Miejsce: Campanile Hotel Kraków
ul. Św. Tomasza 34; 31-023 Kraków

Termin: 28 lutego 2017 r. - godz. 10.00 – 16.00
Miejsce: Novotel Szczecin Centrum
al. 3 Maja 31; 70-215 Szczecin

 

170215_cudzoziemcy_zmiany_2017_Warszawa.pdf
170223_cudzoziemcy_zmiany_2017_Krakyw.pdf
170228_cudzoziemcy_zmiany_2017_Szczecin.pdf
Członkowie SAZ