Szkolenia

Szkolenie: Delegowanie pracowników do krajów UE w 2016

Kiedy:2016-02-29
Program:

C&C Chakowski & Ciszek we współpracy ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia (SAZ) i Ogólnopolskim Konwentem Agencji Pracy (OKAP) pragnie zaprosić Państwa do udziału w seminarium:


Delegowanie pracowników do krajów UE – 2016
Ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego


Z uwagi na niejednolite przepisy Wspólnoty Europejskiej, jak i różnice w regulacjach poszczególnych Państw Członkowskich w zakresie delegowania pracowników, przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne napotykają wiele przeszkód związanych z korzystaniem z pracy pracowników z Polski.

Dodatkowe komplikacje wynikają z występowania w poszczególnych państwach UE różnego rodzaju barier prawnych, jak i uciążliwych praktyk administracyjnych. Przedsiębiorca planujący wykonać usługę w innym państwie członkowskim, a także polskich pracodawca musi zapoznać się z wymogami nałożonymi przez państwo oddelegowania, zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy oraz ustalić kwestie płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.


Ponadto, w ostatnim roku pojawiły się nowe orzeczenia i interpretacje dotyczące podmiotów delegujących pracowników do pracy za granicę. Na szczególną uwagę zasługuje wyrok ETS z lutego 2015 roku dotyczący zasad ustalania podstawy minimalnego wynagrodzenia w państwie, gdzie praca jest wykonywana oraz najświeższy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 roku dotyczącego podstawy wymiaru składek pracowników pracujących za granicą

Na seminarium zostaną przedstawione szczegółowe kwestie związane z dotychczasowymi i nowymi przepisami unijnymi w zakresie delegowania pracowników, w tym nowe obowiązki pracodawców, uprawnienia i obowiązki państw członkowskich, etc., a także zasady opodatkowania i oskładkowania osób pracujących za granicą.

Wykładowca
Mec. Jarosław Sawicki - doradca podatkowy, specjalizujący się między innymi w podatkowych aspektach delegowania polskich pracowników do krajów UE. Partner w Tax and Legal Doradztwo Podatkowe i Prawne Rydzewski Sawicki Dudziak Spółka Partnerska w Warszawie.

Termin: 9 marca 2016 r. - godz. 10.00 – 16.00
Miejsce: Warszawa


Cena
Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 659 zł + 23% VAT
Koszt uczestnictwa 1 osoby z firmy zrzeszonej w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia (SAZ) albo Ogólnopolskim Konwencie Agencji Pracy (OKAP) wynosi 540 zł + 23% VAT

Szczegółowy program znajduje się w załączniku.

160309_APT_delegowanie_2016_002.pdf
Członkowie SAZ