Informacje prasowe

Wręczono nagrody 10-lecia SAZ dla twórców polskiego rynku pracy

Warszawa, 11 czerwca 2015

 

Wręczono Nagrody 10-lecia SAZ dla twórców polskiego rynku pracy

 

11 czerwca 2015 roku w Business Centre Club w Warszawie odbyła się uroczysta Gala 10-lecia Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Business Centre Club. Podczas uroczystości przyznano nagrody dla firm i osób, które w sposób szczególny wyróżniły się w ostatniej dekadzie wspierając polską branżę zatrudnienia.

 

Przyznano nagrody w czterech kategoriach: Nagrody dla członków założycieli SAZ, Nagrody Specjalne dla Osób, Nagrody Specjalne dla Firm oraz Nagrody konkursowe (dla przedstawiciela związku pracodawców, osoby z instytucji państwowych i samorządowych, dla urzędu pracy i Innowatora HR). Wyróżnione zostały osoby, firmy i instytucje, które efektywnie wspierały rozwój branży zatrudnienia w ciągu ostatniego dziesięciolecia, szczególnie w obszarze skutecznego dialogu i współpracy publiczno-prawnej, procesów legislacyjnych, edukacji i integracji branży.

Laureatami zostali m.in. Prof. dr hab. Jacek Męcina - Sekretarz Stanu MPiPS - za reformę zlecania usług zatrudnienia, Radosław Mleczko - Podsekretarz Stanu MPiPS - za podjęcie dialogu z branżą agencji pracy tymczasowej i wspieranie polskich firm delegujących, Anita Błaszczak – Rzeczpospolita – za promocję branży zatrudnienia w mediach, edukację klientów i kandydatów oraz wsparcie dialogu ponad branżowego  oraz Andrew Samu - za zainicjowanie i organizację Pereł HR i Wieczoru Rekrutera, wydarzeń wspierających, promujących i integrujących branżę zatrudnienia w Polsce. Tytuł Innowatora HR trafił natomiast do firmy eRecruiter - za wprowadzenie nowoczesnych narzędzi wspierających rozwój procesów rekrutacyjnych, w szczególności rozwijających umiejętności budowania trwałych i skutecznych relacji z kandydatami na rynku pracy.

 

„Dziesięć lat temu przyświecał nam cel aby stworzyć organizację , która będzie edukować i integrować branżę, a przede wszystkim będzie wiarygodnym partnerem podczas prac nad nową ustawą o pracy tymczasowej w Polsce” wyjaśnił Prezes SAZ, Jarosław Adamkiewicz.

 

 

 

 

„Jestem niezwykle dumny i wzruszony, iż byłem jednym z założycieli tej organizacji i mogłem ją współkształtować przez ostatnią dekadę. Wspólnie zrobiliśmy wiele dla rynku pracy, współuczestnicząc w tworzeniu polskiego prawa, kreując trendy i wzmacniając pozycje firm zatrudnienia na rynku pracy”.

 

Prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Jarosław Adamkiewicz podczas uroczystości został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój polskiego rynku pracy i za zasługi w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Odznaczenie wręczył Wiceminister Jarosław Duda.

           

Szczegółowa lista laureatów:

Nagrody dla Członków Założycieli SAZ

 • Progres Sp. z o.o. S.K. - Za całokształt pracy na rzecz SAZ i branży zatrudnienia.
 • San Pro - Za całokształt pracy na rzecz SAZ i branży zatrudnienia.
 • Work Service S.A. - Za całokształt pracy na rzecz SAZ i branży zatrudnienia.
 • Wadwicz Sp. z o.o. - Za całokształt pracy na rzecz SAZ i branży zatrudnienia.

 

Nagrody Specjalne dla Osób:

 • Prof. dr hab. Jacek Męcina - Sekretarz Stanu MPiPS - Za reformę zlecania usług zatrudnienia.
 • Radosław Mleczko - Podsekretarz Stanu MPiPS - Za podjęcie dialogu z branżą agencji pracy tymczasowej i wspieranie polskich firm delegujących.
 • Anita Błaszczak – Rzeczpospolita - Za promocję branży zatrudnienia w mediach, edukację klientów i kandydatów oraz wsparcie dialogu ponad branżowego. 
 • Anna Wicha – Polskie Forum HR - Za wkład w edukację branży zatrudnienia w Polsce, tym szczególnie za zainicjowanie kierunku Rekrutacji i selekcji na uczelni Akademii Leona Koźmińskiego, oraz szerzenie najwyższych standardów biznesowych.
 • Andrew Samu - Za zainicjowanie i organizację Pereł HR i Wieczoru Rekrutera - wydarzeń wspierających, promujących i integrujących branżę zatrudnienia w Polsce.

 

 

Nagrody Specjalne dla Firm

 • Antal International Sp. z o.o. - Za polskiego lidera branży rekrutacyjnej.
 • Biuro Promo Sp. z o.o. - Za polskiego lidera pracy tymczasowej, a zwłaszcza za prekursorskie rozwiązania i stosowanie nowoczesnych modeli współpracy.
 • InterKadra Sp. z o.o. - Za polskiego lidera branży opiekuńczej, a zwłaszcza za stosowanie etycznych form zatrudnienia dla opiekunek.
 • EMAT HRC - Za zaangażowanie na rzecz partnerstwa publiczno-prywatnego.
 • Toolip HR Sp. z o.o. - Za zaangażowanie na rzecz Sekcji Agencji Pracy Tymczasowej.
 • Interimax Polska Sp. z o.o. - Za zaangażowanie na rzecz Sekcji Rekrutacyjnej.
 • Polski HR S.A.- Za wkład w pracę na rzecz tworzenia polskiej wizji dla polskiej branży HR. 
 • Hays Poland Sp. z o.o.- Za najlepiej współpracującą z SAZ agencję nieczłonkowską.

 

Nagrody Konkursowe

Dla osoby ze związku pracodawców

Nominowani: Witold Polkowski – ekspert Pracodawców RP, Grzegorz Baczewski – Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan, Zbigniew Żurek – Wiceprezes Busines Centre Club. Z uwagi na wieloletnią dobrą współpracę każdego z nominowanych ze Stowarzyszeniem - jury postanowiło wyjątkowo nagrodzić wszystkie osoby.

Laureaci:

 • Grzegorz Baczewski – Konfederacja Lewiatan - Za inicjatywę okrągłego stołu dotyczącą agencji zatrudnienia.
 • Witold Polkowski – Pracodawcy RP - Za wieloletnie doradztwo i szkolenie agencji zatrudnienia.
 • Zbigniew Żurek – Business Center Club - Za wieloletnią współpracę z SAZ na rzecz branży agencji zatrudnienia.

Dla osoby z instytucji państwowych i samorządowych,

Nominowani: Anita Gwarek – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy MPiPS, Tomasz Sieradz -dyrektor WUP w Warszawie, Grzegorz Sikorski - dyrektor WUP w Katowicach.

Laureat:

 • Anita Gwarek – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MPiPS - Za wspieranie dialogu z branżą agencji zatrudnienia.

Dla Urzędu Pracy,

Nominowani: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Laureat:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku - Za partnerstwo z prywatnymi służbami zatrudnienia, a zwłaszcza za prekursora pilotażu zlecenia usługi zatrudnienia podmiotom prywatnym.

Dla Innowatora HR - firmy oferującej produkty lub usługi wsparcia branży zatrudnienia,

Nominowani: Employ System, eRecruiter, LST

Laureat:

 • Innowator HR – eRecruiter - Za wprowadzenie nowoczesnych narzędzi wspierających rozwój procesów rekrutacyjnych, w szczególności rozwijających umiejętności budowania trwałych i skutecznych relacji z kandydatami na rynku pracy.

 

 

Kontakt dla mediów:

Magdalena Krakowczyk

PR Manager

Tel. 666 171 728

Email. m.krakowczyk@saz.org.pl

www.saz.org.pl

 

O Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia

SAZ to największa w Polsce branżowa organizacja pracodawców zrzeszająca agencje specjalizujące się w dostarczaniu wybranych usług HR: rekrutacji stałej do pracy w kraju i za granicą na różne szczeble organizacji, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej i outsourcingu. Agencje zrzeszone obsługują rocznie ponad 7 tys. firm, tworząc miejsca pracy dla ponad 115 tys. pracowników i generując ponad 2 mld obrotu.

SAZ to swego rodzaju branżowy inkubator, oferujący wsparcie biznesowe i edukację w postaci licznych szkoleń i konferencji. Zalety z członkostwa w SAZ to przede wszystkim: aktywne uczestnictwo w pracach legislacyjnych i realny wpływ na kształt przepisów prawa,  cykliczne spotkania sekcji oraz wymiana inspirujących doświadczeń i kontaktów biznesowych.

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie SAZ