Informacje prasowe

SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU ZATRUDNIENIA

Raport Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia wg wyników pierwszego półrocza 2015

Według raportu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, sporządzonego na podstawie danych zrzeszonych w organizacji firm, rozwój sektora zatrudnienia koresponduje z korzystną sytuacją pracowników. Zdaniem ekspertów krajowy rynek pozostaje rynkiem pracownika. Rosnący popyt na usługi zatrudnienia rodzi także zapotrzebowanie na szereg efektywnych zmian legislacyjnych. Raport oraz branżowe trendy w sektorach pracy tymczasowej, outsourcingu, współpracy publiczno - prywatnej i delegowania pracowników komentują specjaliści SAZ.

 

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ) jest jedną z największych branżowych organizacji pracodawców w Polsce. 56 zrzeszone w SAZ firmy obejmują kilkadziesiąt procent polskiego rynku zatrudnienia. W pierwszym półroczu 2015 obrót zrzeszonych w SAZ agencji wyniósł 1.131.284,614 zł. 62 proc. całego obrotu stanowiło zatrudnienie do pracy tymczasowej, przy czym ponad polowa kandydatów została przyjęta w ramach umowy o pracę. Aż 64 939 pracowników tymczasowych znalazło prace dzięki współpracy z agencjami członkowskimi SAZ.

Płace

"Trendy, które obserwujemy na rynku to stabilny choć niewielki wzrost plac w większości branż, do których rekrutujemy pracowników, m.in. w handlu, produkcji, sektorze usługowym i rolnictwie. Najwyższy wzrost oferowanego przez pracodawców wynagrodzenia dostrzegliśmy w takich zawodach jak operatorzy, monterzy maszyn i urządzeń. Różnica między rokiem 2014 a I półroczem 2015 wynosi ok. 8 %. W pozostałych zawodach wzrost oscyluje na poziomie 4-5%” – tłumaczy Jarosław Adamkiewicz, prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Wśród najchętniej stosowanych systemów wynagrodzenia należy wymienić:

 • system czasowy, wykorzystywany najczęściej w handlu, polega na wypłacie stałej stawki godzinowej;
 • system akordowy, gdzie wynagrodzenie zależy od ilości wyprodukowanego w określonym czasie towaru i występuje wyłącznie w produkcji;
 • system prowizyjny, uzależniający wynagrodzenie pracownika od wyników jego pracy. Ta metoda rozliczania stosowana jest zarówno w sektorze usługowym jak i handlu.

Sytuacja na rynku pracy tymczasowej oraz usług outsourcingowych

 • Obecny rynek pracy jest tzw. rynkiem pracownika, oznacza to, że bardzo trudno jest znaleźć odpowiedniego pracownika. Głównym powodem tego zjawiska jest wyjazd w ostatnim czasie ponad 1 mln młodych ludzi poza granice naszego kraju w poszukiwaniu wyższych zarobków.
 • Agencje pozyskują coraz więcej pracowników ze Wschodu, głównie z Ukrainy, gdzie liczba zatrudnionych w 2014 roku w stosunku do roku 2013 wzrosła pięciokrotnie.
 • W szybkim tempie rozwija się również polski rynek usług outsourcingowych.  Przygotowywana przez Ministerstwo Pracy nowelizacja ustawy o pracy tymczasowej może przywrócić preferowanie usług outsourcingowych przez pracodawców.
 • Firmy produkcyjne chętniej korzystają z usług pracy tymczasowej, natomiast handel i usługi z outsourcingu.
 • Istotne miejsce na rynku zajmuje outsourcing personalny - rozwiązanie dzięki któremu przedsiębiorstwo ma do dyspozycji grupę specjalistów z określonej dziedziny i zaczynają świadczyć usługi na zewnątrz, konkurując cenami danych usług z dotychczasowymi poddostawcami.

„Mówiąc o tendencjach wewnątrzbranżowych należy zauważyć, że Polska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków pracy tymczasowej w Europie. Nad Wisłą w ostatnich dwóch latach bardzo wzrosło zatrudnienie poprzez agencje zatrudnienia. Niemniej jednak daleko jeszcze nam do czołówki europejskiej, jaką jest np. Wielka Brytania - tam poprzez agencje zatrudniony jest niemal co 20 pracownik. Implementujemy lokalnie wiele rozwiązań zagranicznych, tworzymy też zasady postępowania w branży, zbiory dobrych praktyk, w ramach SAZ kwestiami etyki zawodowej i edukacji branżowej zajmuje się powołana do tych celów Komisja Etyki” – tłumaczy Adamkiewicz.

Sytuacja na rynku delegowania pracowników

 
   
 • Polska deleguje najwięcej pracowników w Europie, odprowadzając podatki z tytułu tej usługi w kraju.
 • Zapotrzebowanie na pracowników z Polski w UE będzie rosło, zwłaszcza w branży opieki nad osobami niesamodzielnymi.
 • Sytuacja prawna polskiego rynku delegowania pracowników w ramach UE sprawia, że pracownicy najczęściej wykonują pracę naprzemienną w dwóch krajach jednocześnie.
 • Trwające obecnie przygotowania do zmian legislacyjnych (rozporządzenie 883 do dyrektywy 96) mogą doprowadzić do wyrównania kosztów ubezpieczenia społecznego w kraju delegującym jak i przyjmującym. Oznaczałoby to jednak koniec delegowania.

Sytuacja na rynku agencji pracy tymczasowej

 
   
 • Popularność zatrudnienia tymczasowego będzie rosła. Szczególnie szybko w Polsce może rozwinąć się rynek opieki nad osobami niesamodzielnymi.
 • Agencje zatrudnienia będą się również rozwijać w obszarach nie do końca związanych z pracą tymczasową, przejmując częściowo np. świadczenie usług księgowych czy prowadzenia kadr.
 • Na rynku widoczny jest trend przejmowania usług dostarczania personelu przez podmioty nie posiadające certyfikatu agencji zatrudnienia. Nowelizacja przepisów prawa jest niezbędna w tym zakresie gdyż bardzo „wrażliwy” sektor usług pozostaje poza kontrolą organów prawa.

Sytuacja na rynku współpracy publiczno-prywatnej

 
   
 • Na lokalnym rynku potrzebne są skuteczne programy aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.
 • Kluczem do sukcesu jest partnerska i komplementarna współpraca pomiędzy Publicznymi Służbami Zatrudnienia a prywatnym sektorem agencji zatrudnienia.
 • SAZ powołało pierwszą w Polsce Sekcję Niepublicznych Służb Zatrudnienia. Jednostka zrzesza wysokospecjalizowane agencje zatrudnienia będące lub zamierzające stać się partnerami Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.

Sytuacja na rynku rekrutacji

 
   
 •  Wartość rynku rekrutacyjnego w Polsce szacuje się na ponad 450 mln PLN.
 • Marże agencji najczęściej wahają się w granicach 12%- 27% rocznego wynagrodzenia pracownika.
 • Rośnie znaczenie budowania marki rekrutera i specjalizacji agencji.
 • Zrzeszanie się w organizacjach branżowych może być rozwiązaniem na rozdrobnienie rynku i niską jakość świadczonych przez agencje usług.

Więcej danych oraz komentarze eksperckie znajdują się w opublikowanym „Raporcie dotyczącym rynku zatrudnienia realizowanym przez członków Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia”.

Rynek_zatrudnienia__Raport_SAZ_I_polrocze_2015.pdf
Rynek_zatrudnienia_Raport_SAZ_I_polrocze_2015.docx
Informacja_Prasowa_Sytuacja_na_polskim_rynku_zatrudnienia_Raport_SAZ_25_11_2015.doc
Członkowie SAZ