image-description

Pracodawcy i agencje powinny dbać o przestrzeganie stawki płacy minimalnej. Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia popiera akcję "13... i nie kombinuj" organizowaną przez Solidarność i Państwową Inspekcję Pracy.

W połowie lutego ruszyła akcja Państwowej Inspekcji Pracy i NSZZ Solidarność, w ramach której pracownicy nieotrzymujący minimalnego wynagrodzenia na umowie-zleceniu mogą zgłosić ten fakt do Inspekcji i  zażądać kontroli w firmie. Stowarzyszanie Agencji Zatrudnienia (SAZ), największa w Polsce branżowa organizacja, pozytywnie ocenia kampanię i zachęca zarówno agencje jak i pracodawców do włączenia się do niej. Zwłaszcza Ci ostatni powinni weryfikować podmioty uczestniczące w pośrednictwie zatrudnienia, radzi SAZ oraz przypomina, że za niewypłacenie należnych pracownikom kwot wynagrodzenia oraz opłat ubezpieczeniowych mogą odpowiadać również sami pracodawcy.

 

Przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za godzinę pracy w przypadku umów zleceń oraz umów o świadczenie usług z pewnymi wyłączeniami weszły w życie w styczniu 2017 roku. Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia od początku pozytywnie oceniało rządową propozycję, która wychodziła na przeciw potrzebie wprowadzenia godnego wynagradzania pracowników. Jednak jeszcze przed wprowadzeniem przepisów w życie, jesienią zeszłego roku eksperci SAZ prognozowali, iż nie wiadomo jak zachowa się rynek, a w szczególności duże przedsiębiorstwa, zatrudniające pracowników do biznesu sieciowego oraz firmy i instytucje z sektora publicznego.

 

Niestety, jak pokazuje inicjatywa Inspekcji Pracy i związków zawodowych, część pracodawców nadal próbuje obejść przepis o stawce godzinowej. Iwona Szmitkowska, Prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia tak komentuje zjawisko „Potrącanie pracownikowi tymczasowemu nawet połowy wynagrodzenia z tytułu użytkowania odzieży roboczej czy narzędzi do pracy to łamanie prawa i takie działania nie powinny mieć miejsca. Kampanie edukacyjne i realne narzędzia kontrolne z pewnością przyczynią się do uregulowania rynku i eliminacji nadużyć.”  

 

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia radzi również przedsiębiorcom weryfikować podmioty, z usług których korzystają w pozyskiwaniu pracowników. Przestrzega także przed przyjmowaniem ofert zatrudnienia pracowników za kwoty niższe niż 13 zł brutto za godzinę. Jakiego by tłumaczenia nie przedstawił pośrednik, np. dofinansowanie z Unii Europejskiej, warto bardzo dokładnie skontrolować taki podmiot oraz jego ofertę.

 

Pracodawcy winni zdawać sobie sprawę, że w ich interesie jest weryfikacja agencji zatrudniania, a w szczególności monitoring wypłaty minimalnego wynagrodzenia pracownikom tymczasowym zatrudnionym na podstawie umowy cywilno-prawnych. „Wymagający rynek pracownika i brak rąk do pracy, to czas kiedy pracodawcy powinni jeszcze dokładniej sprawdzać czy agencja zatrudnienia, która ich reprezentuje dba o ich wizerunek dobrego pracodawcy i zapewnia pracownikom rynkową stawkę. Dodatkowo istnieje również potencjalne ryzyko obciążenia wyrównaniem zaległościami nieuczciwych agencji pracodawców użytkowników– tłumaczy Iwona Szmitkowska, Prezes SAZ. „Zachęcam przede wszystkim do korzystania z firm wiarygodnych, np. członków Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, którzy jednym głosem deklarują stosowanie stawek minimalnych.”

 

Przedstawiciele SAZ zwracają także uwagę na możliwość zwiększenia zatrudnienia w oparciu o umowę o dzieło przez nieuczciwych pracodawców, nawet w przypadkach, kiedy świadczone usługi będą de facto zleceniem. Ten model zatrudnienia będzie bardziej atrakcyjny dla pracodawców ze względu na możliwość ograniczenia kosztów.

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd