Informacje prasowe

Iwona Szmitkowska nową Prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia

W dniu 16 grudnia 2016 r. Jarosław Adamkiewicz złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Podczas styczniowego spotkania zarządu, na stanowisko Prezesa Zarządu SAZ została wybrana Iwona Szmitkowska, Wiceprezes Zarządu Work Service S.A.

 

Ze względów osobistych i zawodowych, a co za tym idzie brakiem wystarczającego czasu na poświęcenie się obowiązkom, zwłaszcza w tak kluczowym dla naszej branży okresie, z przykrością rezygnuję ze stanowiska Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Od początku powstania SAZ wspieram stowarzyszenie całą duszą i sercem, a od 7 lat miałem zaszczyt i przyjemność pełnić funkcję prezesa. Pozostaję w nadziei, że moja decyzja oznacza jedynie koniec pewnej epoki w życiu organizacji – powiedział Jarosław Adamkiewicz. Jestem przekonany, iż Iwona Szmitkowska, która przejmie moje obowiązki, będzie godnie i sprawnie reprezentować interesy stowarzyszenia. Mam nadzieję, że będzie również pamiętać o jednej z ważniejszych misji SAZu jakim jest wspieranie małych agencji. Życzę jej sukcesów i determinacji w realizacji nowych wyzwań, najważniejsze w biznesie są bowiem ciągłe poszukiwania, które inspirują i pchają do nowych działań.

 

Prezes Iwona Szmitkowska w dniu 26 stycznia 2017 r. została jednogłośnie powołana na stanowisko podczas pierwszego w tym roku spotkania zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. 

 

Przed nami ważny rok zarówno dla rynku pracy, jak i dla całego sektora agencji zatrudnienia. W najbliższych miesiącach będziemy świadkami wejścia w życie nowego projektu o pracy tymczasowej i promocji zatrudnienia, a także prac nad nowym kodeksem pracy. Chciałabym, aby SAZ aktywnie uczestniczył w wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań zarówno dla pracowników jak i pracodawców. W pierwszej kolejności chcemy skupić na integrowaniu środowiska agencji zatrudnienia oraz budowaniu dialogu z organizacjami pracodawców i instytucjami publicznymi. Równie ważnym celem będzie kontynuacji działań na rzecz zmiany postrzegania agencji pracy tymczasowej i edukacja uczestników rynku pracy – podkreśla Iwona Szmitkowska, Prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, największej w Polsce organizacji zrzeszającej agencje specjalizujące się w dostarczaniu usług HR.

 

Iwona Szmitkowska jest absolwentką  Francusko-Polskich studiów podyplomowych w zakresie zarządzania na Uniwersytecie w Poznaniu i Rennes. W 2015 roku ukończyła program IESE Business School  w Barcelonie. W 2016 roku została uznana przez Staffing Industry Analysts za jedną ze 100 najbardziej wpływowych kobiet w światowym sektorze HR. Posiada wieloletnie doświadczenie w różnych specjalizacjach biznesowych. Karierę zawodową rozpoczynała w branży promocyjnej i medialnej. Od 2003 roku związała się z Work Service i sektorem usług personalnych. Na przestrzeni lat przebyła drogę od prowadzenia oddziału w Bydgoszczy, przez pełnienie funkcji Dyrektora Regionu i Prokurenta, po objęcie w 2013 roku stanowiska Wiceprezesa Zarządu. Obecnie W Grupie Work Service odpowiada za prowadzenie Pionu Kadr i Płac, sprawuje nadzór nad polityką HR, a także pełni funkcję Prezesa Fundacji Work Service. Jest członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Centrum Pracy, a od 2016 roku pełni również funkcję Przewodniczącej Platformy HR, działającej w ramach organizacji Pracodawcy RP.

Iwona_Szmitkowska.jpg
Iwona_Szmitkowska_nowO_Prezes_Stowarzyszenia_Agencji_Zatrudnienia_FINAL.docx
Iwona_Szmitkowska_bio.docx
Członkowie SAZ