Informacje prasowe

Badania satysfakcji oraz planów pracowników z Ukrainy INFORMACJA PRASOWA

Badania satysfakcji oraz planów pracowników z Ukrainy 

W sierpniu odnotowano w Polsce najniższą stopę bezrobocia od 1991 roku. Nadal sprzyja nam dobra koniunktura w gospodarce, nawet mimo coraz dotkliwszego niedoboru rąk do pracy. Jaki wpływ na ten stan rzeczy mają przybysze z sąsiednich państw, podejmujący legalną pracę w Polsce? Mowa przede wszystkim o obywatelach Ukrainy, których wg różnych źródeł jest w naszym kraju około miliona. Przyciąga ich to samo, co Polaków od lat migrujących na zachodnie rynki pracy - lepsze zarobki. Średnie miesięczne wynagrodzenie na Ukrainie, to w przeliczeniu na złotówki około 600 zł.

Kto i na jak długo przyjeżdża?

Z badania agencji zatrudnienia MR JOB wynika, że aż 75% pytanych planuje zostać i pracować w Polsce na stałe. Najczęściej przyjeżdżają do nas osoby młode, od 26 do 35 lat (38% respondentów), często posiadające już rodziny i obowiązki z jej utrzymaniem związane.  50,5 % z nich deklaruje chęć sprowadzenia tu swojej rodziny. Oznacza to, że przyjazd do Polski, nie jest dla nich jedynie sposobem na sezonowy zarobek.

Planowany czas pracy w Polsce

80,6% osób zadeklarowało, że planują uzyskać zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Co drugi badany  (51,4 %),  deklaruje chęć pozostania w Polsce dłużej niż 2 lata. W ankiecie pytaliśmy także o planowany czas pracy w Polsce 80,6% osób zadeklarowało, że planują uzyskać zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce, natomiast  73,6 % zadeklarowało, że w Polsce planują pracować dłużej niż jeden rok, natomiast  co drugi badany  (51,4 %),  deklaruje, iż planuje w Polsce zostać dłużej niż dwa lata. 50,5% pracowników zamierza sprowadzić do Polski swoje rodziny, jedynie 16,2% nie chciałoby aby ich dzieci uczyły się w Polsce. 88,4% ankietowanych deklaruje chęć nauki lub kontynuowania nauki naszego języka.

Braki kadrowe

W związku z emigracją naszych rodaków na Zachód powstały w Polsce ogromne braki na rynku pracy. Nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy sukcesywnie zapełniają wakaty i swoim zaangażowaniem oraz często wysokimi kwalifikacjami zdobywają szacunek i zaufanie polskich pracodawców. Deklarują zadowolenie z ofert, które przedstawiają polscy pracodawcy - aż 87% aktywnych zawodowo respondentów poleca pracę w Polsce jako źródło stabilnego utrzymania.

Poziom satysfakcji Pracowników

Większość pracowników z Ukrainy ma problemy  z Polską biurokracją  i dlatego wielu z nich decyduje się na pośrednictwo agencji pracy w legalizacji pobytu i pracy. 77% ankietowanych dobrze i bardzo dobrze ocenia swoje zadowolenie z obecnej oferty pracy. Z badań satysfakcji przeprowadzonych przez MR JOB ponad 72% pracowników ma świadomość, że zarabia tyle samo co ich polscy koledzy.

Jednym z najważniejszych pytań w ankiecie było to, czy zatrudnieni w Polsce poleciliby pracę w naszym kraju swoim bliskim albo rodzinie? Zdecydowana większość, bo aż 87,5% [ 189 os.] ankietowanych odpowiedziała twierdząco. 99,5 % ocenia pozytywnie relacje ze współpracownikami w miejscu pracy.

Plany w związku z ruchem bezwizowym

Jednym z najważniejszych elementów badania przeprowadzonego przez MR JOB, było poznanie planów Ukraińców w związku z umożliwieniem ruchu bezwizowego do krajów Unii Europejskiej.  Aż 70,8 % ankietowanych zadeklarowało, że nie planuje wyjeżdżać z Polski w celu poszukiwania pracy na zachodzie Europy. 10,2 % planuje wyjechać w ciągu 2-6 miesięcy, natomiast kolejne 17,6 % w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Jako główne kierunki Ukraińcy wskazują Niemcy, a kolejne miejsca zajmują Czechy, Holandia, Dania i Norwegia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że ruch bezwizowy w Niemczech, dotyczy tylko pobytu w celach turystycznych lub biznesowych i nie umożliwia podjęcia legalnej pracy na terenie Niemiec. Do tego bowiem wymagane jest posiadanie zezwolenia na prace tzw. wiza Vander Elst, wydanego przez ambasadę Niemiec w Warszawie.

Wynagrodzenie i bariera językowa

82,4% jest zadowolonych z wysokości wynagrodzenia. 72,2% pracowników tymczasowych z UA, uważa, że zarabia podobnie jak inni na pokrewnych stanowiskach. Natomiast 20,8% sądzi, że zarabia więcej. 90,3 % zna system premiowy obowiązujący w danej firmie  i wiedzą co  powinni zrobić aby otrzymać premie. Prawie połowa respondentów – 47,2% zaznaczyła, że jest zainteresowana pracą w godzinach nadliczbowych. Problemu nie stanowi również język, jak określiło 81,9% pracowników, bardzo dobrze rozumie polecenia kierowane przez przełożonych.

Komentarz Rafała Borowskiego, CEO agencji MR JOB:

„- Obywatele Ukrainy nie tylko wypełniają luki i nisze na rynku pracy, ale cieszą się także dużym uznaniem wśród pracodawców. Motywacja, chęć do pracy oraz pełna dyspozycyjność Ukraińca powoduje, że staje się On bardzo pożądanym pracownikiem. Pracodawcy, którzy zatrudniają Ukraińców bardzo często podkreślają, że korzystanie z pracy cudzoziemców pozwoliło im na utrzymanie stabilności zatrudnienia oraz produkcji w najbardziej kluczowych momentach. Ponadto coraz częściej angażują się  w dodatkową pomoc dla nich  taką jak kursy językowe czy dopłaty za dojazdy do pracy.

    Na samym początku pracownicy tymczasowi z dużą obawą  podchodzili  do współpracy z osobami z Ukrainy, obawiali się  przede wszystkim bariery językowej, a także  różnic kulturowych. Obecnie nie odnotowaliśmy żadnych incydentów na tle ksenofobicznym ze strony pracowników tymczasowych.

    Ku zaskoczeniu pracownicy tymczasowi z Polski bardzo często pomagają Ukraińcom i integrują się z nimi. Niekiedy nawiązują się między nimi przyjaźnie. Warto podkreślić, że pracownicy z Ukrainy nie zabierają pracy Polakom. To mit! W dużej mierze przyczyniają się do rozwoju i wzrostu naszej gospodarki, uzupełniając spore braki kadrowe na polskim rynku pracy.”

***

Agencja Pracy Tymczasowej MR JOB w lipcu 2017r przeprowadziła badanie obrazujące poziom satysfakcji oraz dalszych planów wśród pracowników tymczasowych z Ukrainy. Przebadano  216 osób, wśród ankietowanych było 114 mężczyzn i 102 kobiety, 64%  respondentów było w wieku 18-35. 69% ankietowanych to pracownicy zatrudnieni przez MR JOB, a 79,6% przebywa i pracuje na terenie Dolnego Śląska.

badania_satysfakcji_oraz_planyw_pracownikyw_z_Ukrainy_INFORMACJA_PRASOWA.doc
Członkowie SAZ