Aktualnosci

Uroczyste obchody 10-lecia SAZ

Wręczono Nagrody 10-lecia SAZ dla twórców polskiego rynku pracy

11 czerwca 2015 roku w Business Centre Club w Warszawie odbyła się uroczysta Gala 10-lecia Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Business Centre Club. Podczas uroczystości przyznano nagrody dla firm i osób, które w sposób szczególny wyróżniły się w ostatniej dekadzie wspierając polską branżę zatrudnienia.

Przyznano nagrody w czterech kategoriach: Nagrody dla członków założycieli SAZ, Nagrody Specjalne dla Osób, Nagrody Specjalne dla Firm oraz Nagrody konkursowe (dla przedstawiciela związku pracodawców, osoby z instytucji państwowych i samorządowych, dla urzędu pracy i Innowatora HR). Wyróżnione zostały osoby, firmy i instytucje, które efektywnie wspierały rozwój branży zatrudnienia w ciągu ostatniego dziesięciolecia, szczególnie w obszarze skutecznego dialogu i współpracy publiczno-prawnej, procesów legislacyjnych, edukacji i integracji branży.

Laureatami zostali m.in. Prof. dr hab. Jacek Męcina - Sekretarz Stanu MPiPS - za reformę zlecania usług zatrudnienia, Radosław Mleczko - Podsekretarz Stanu MPiPS - za podjęcie dialogu z branżą agencji pracy tymczasowej i wspieranie polskich firm delegujących, Anita Błaszczak – Rzeczpospolita – za promocję branży zatrudnienia w mediach, edukację klientów i kandydatów oraz wsparcie dialogu ponad branżowego  oraz Andrew Samu - za zainicjowanie i organizację Pereł HR i Wieczoru Rekrutera, wydarzeń wspierających, promujących i integrujących branżę zatrudnienia w Polsce. Tytuł Innowatora HR trafił natomiast do firmy eRecruiter - za wprowadzenie nowoczesnych narzędzi wspierających rozwój procesów rekrutacyjnych, w szczególności rozwijających umiejętności budowania trwałych i skutecznych relacji z kandydatami na rynku pracy.

„Dziesięć lat temu przyświecał nam cel aby stworzyć organizację , która będzie edukować i integrować branżę, a przede wszystkim będzie wiarygodnym partnerem podczas prac nad nową ustawą o pracy tymczasowej w Polsce” wyjaśnił Prezes SAZ, Jarosław Adamkiewicz

„Jestem niezwykle dumny i wzruszony, iż byłem jednym z założycieli tej organizacji i mogłem ją kształtować przez ostatnią dekadę. Wspólnie zrobiliśmy wiele dla rynku pracy, współuczestnicząc w tworzeniu polskiego prawa, kreując trendy i wzmacniając pozycje firm zatrudnienia na rynku pracy”.

Prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Jarosław Adamkiewicz podczas uroczystości został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój polskiego rynku pracy i za zasługi w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Odznaczenie wręczył Wiceminister Jarosław Duda.

Szczegółowa lista laureatów:

Nagrody dla Członków Założycieli SAZ

 • Progres Sp. z o.o. S.K. - Za całokształt pracy na rzecz SAZ i branży zatrudnienia.
 • SanPro Job Service Sp. z o. o.  S.K. - Za całokształt pracy na rzecz SAZ i branży zatrudnienia.
 • Work Service S.A. - Za całokształt pracy na rzecz SAZ i branży zatrudnienia.
 • Wadwicz Sp. z o.o. - Za całokształt pracy na rzecz SAZ i branży zatrudnienia.

Nagrody Specjalne dla Osób:

 • Prof. dr hab. Jacek Męcina - Sekretarz Stanu MPiPS - Za reformę zlecania usług zatrudnienia.
 • Radosław Mleczko - Podsekretarz Stanu MPiPS - Za podjęcie dialogu z branżą agencji pracy tymczasowej i wspieranie polskich firm delegujących.
 • Anita Błaszczak – Rzeczpospolita - Za promocję branży zatrudnienia w mediach, edukację klientów i kandydatów oraz wsparcie dialogu ponad branżowego. 
 • Anna Wicha – Polskie Forum HR - Za wkład w edukację branży zatrudnienia w Polsce, tym szczególnie za zainicjowanie kierunku Rekrutacji i selekcji na uczelni Akademii Leona Koźmińskiego, oraz szerzenie najwyższych standardów biznesowych.
 • Andrew Samu - Za zainicjowanie i organizację Pereł HR i Wieczoru Rekrutera - wydarzeń wspierających, promujących i integrujących branżę zatrudnienia w Polsce.

Nagrody Specjalne dla Firm

 • Antal International Sp. z o.o. - Za polskiego lidera branży rekrutacyjnej.
 • Biuro Promo Sp. z o.o. - Za polskiego lidera pracy tymczasowej, a zwłaszcza za prekursorskie rozwiązania i stosowanie nowoczesnych modeli współpracy.
 • InterKadra Sp. z o.o. - Za polskiego lidera branży opiekuńczej, a zwłaszcza za stosowanie etycznych form zatrudnienia dla opiekunek.
 • EMAT HRC - Za zaangażowanie na rzecz partnerstwa publiczno-prywatnego.
 • Toolip HR Sp. z o.o. - Za zaangażowanie na rzecz Sekcji Agencji Pracy Tymczasowej.
 • Interimax Polska Sp. z o.o. - Za zaangażowanie na rzecz Sekcji Rekrutacyjnej.
 • Polski HR S.A.- Za wkład w pracę na rzecz tworzenia polskiej wizji dla polskiej branży HR. 
 • Hays Poland Sp. z o.o.- Za najlepiej współpracującą z SAZ agencję nieczłonkowską.

Nagrody Konkursowe

Dla osoby ze związku pracodawców

Nominowani: Witold Polkowski – ekspert Pracodawców RP, Grzegorz Baczewski – Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan, Zbigniew Żurek – Wiceprezes Busines Centre Club. Z uwagi na wieloletnią dobrą współpracę każdego z nominowanych ze Stowarzyszeniem - jury postanowiło wyjątkowo nagrodzić wszystkie osoby.

Laureaci:

 • Grzegorz Baczewski – Konfederacja Lewiatan - Za inicjatywę okrągłego stołu dotyczącą agencji zatrudnienia.
 • Witold Polkowski – Pracodawcy RP - Za wieloletnie doradztwo i szkolenie agencji zatrudnienia.
 • Zbigniew Żurek – Business Center Club - Za wieloletnią współpracę z SAZ na rzecz branży agencji zatrudnienia.

Dla osoby z instytucji państwowych i samorządowych,

Nominowani: Anita Gwarek – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy MPiPS, Tomasz Sieradz -dyrektor WUP w Warszawie, Grzegorz Sikorski - dyrektor WUP w Katowicach.

Laureat:

 • Anita Gwarek – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MPiPS - Za wspieranie dialogu z branżą agencji zatrudnienia.

Dla Urzędu Pracy,

Nominowani: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Laureat:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku - Za partnerstwo z prywatnymi służbami zatrudnienia, a zwłaszcza za prekursora pilotażu zlecenia usługi zatrudnienia podmiotom prywatnym.

Dla Innowatora HR - firmy oferującej produkty lub usługi wsparcia branży zatrudnienia,

Nominowani: Employ System, eRecruiter, LST

Laureat:

 • Innowator HR – eRecruiter - Za wprowadzenie nowoczesnych narzędzi wspierających rozwój procesów rekrutacyjnych, w szczególności rozwijających umiejętności budowania trwałych i skutecznych relacji z kandydatami na rynku pracy.

       

ksiega_10-lat_SAZ__210x297__prv_7.pdf
10_Lat_SAZ_w_Liczbach.pdf
Członkowie SAZ