Aktualności

ZMIANA UPRAWNIEŃ ZUS

W kwietniu tego roku Sejm uchwalił zmianę uprawnień ZUS-u i jeżeli Senat zaakceptuje nowe prawo bez nanoszenia poprawek, inspektorzy państwowego ubezpieczyciela będą mogli arbitralnie określać, czy umowy cywilno-prawne nie powinny być jednak umowami o pracę .Pod kontrolą będą dokumenty podpisane aktualnie jak i do 5 lat wstecz.

arrow

SKUTECZNA REKRUTACJA

Najlepszych kandydatów do pracy zapewniają wewnętrzne rekrutacje i pracownicze programy poleceń.

arrow

Nagrody Lodołamacz 2016 przyznane

Agencja Lavoro Sp. z o.o., będąca wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Została uhonorowana nagrodą Lodołamacz 2016 w kategorii ?otwarty rynek?

arrow

I Kongres Pracy Tymczasowej już za nami

28.03.2017 roku odbył się I Kongres Pracy Tymczasowej. Wydarzenie wzbudziło ogromne zainteresowanie a liczni goście nie kryli zadowolenia. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim reportażem.

arrow

Sukces akcji #DzieńZmian

Spotkania, warsztaty, rozmowy, dużo energii i zaangażowania. Agencje SAZ otworzyły swoje drzwi w ramach akcji #DzieńZmian!

arrow

Stawka minimalna - kontrole

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przypomniała na konferencji prasowej zorganizowanej w MRPiPS, że od 1 stycznia br. obowiązują przepisy ustanawiające minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł dla określonych umów cywilnoprawnych. Kwota ta ma być corocznie waloryzowana, tak jak płaca minimalna.

arrow

Od 01.01.2018 jedno konto dla wszystkich opłat ZUS

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

arrow

Zmiany w pracy tymczasowej w Niemczech już od 1 kwietnia!

Sekcja Agencji Opieki (SAO) Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia już od listopada 2015 informowała, że planowane są zmiany w przepisach w zatrudnianiu pracowników tymczasowych u naszych zachodnich sąsiadów. Przepisy te wchodzą życie już od 1 kwietnia 2017 roku.

arrow

Witamy nowego członka SAZ

Z początkiem grudnia do grona członków SAZ dołączyła agencja Yvonne-n, która została również członkiem sekcji agencji opieki.

arrow

Stan aktualny projektu ustawy tymczasowej

Projekt ustawy o pracownikach tymczasowych będzie rozpatrywany w porządku obrad w dniu 1 grudnia 2017. Termin wejścia w życie planowanej ustawy określono na dzień 1 czerwca 2017 r. z wyjątkiem dwóch przepisów, które weszłyby w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

arrow

Zakończył się 4th International Recruitment Congress 2016

Jak przyciągnąć do firmy najbardziej wartościowych pracowników, jak rozpoznawać potencjał kandydatów i jaka jest różnica między zwyczajną rekrutacją, a szukaniem talentów? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznali uczestnicy 4th International Recruitment Congress 2016. Kongres odbył się 27 października 2016 roku i zorganizowany został przez SAZ (Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia), największą w kraju organizację branżową, która skupia agencje zatrudnienia.

arrow

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 - WARSZTATY DLA AGENCJI ZATRUDNIENIA

W związku z licznymi zmianami w prawie pracy, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia organizuje (czwarte z kolei w 2016 roku) warsztaty dla agencji zatrudnienia, których celem jest praktyczne omówienie nowych przepisów. Warsztaty adresujemy zarówno do naszych dotychczasowych członków, jak również agencji niezrzeszonych. Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych prelegentów specjalizujących się w obszarze prawa dla agencji zatrudnienia.

arrow

Projekt nowelizacji ustawy o pracy tymczasowej budzi wątpliwości

Trwa opiniowanie rządowej propozycji zmiany przepisów dotyczących zatrudnienia tymczasowego. Nowelizacja ma na celu podniesienie standardów pracy tymczasowej i zwiększenie bezpieczeństwa prawnego pracowników. W praktyce jednak propozycja zawiera wiele nieklarownych oraz spornych zapisów, informuje Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia.

arrow

Kolejne dyskusyjne przepisy w nowym projekcie ustawy o pracy tymczasowej

Trwa opiniowanie rządowej propozycji zmiany przepisów dotyczących zatrudnienia tymczasowego. Nowelizacja ustawy jest skierowana na podniesienie standardów pracy tymczasowej, warunków zatrudnienia pracowników oraz zwiększenie bezpieczeństwa prawnego pracowników. W praktyce jednak propozycja zawiera wiele nieklarownych oraz spornych zapisów. Eksperci Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ), wskazują m.in. na niejasne zasady naliczania urlopów, niekorzystne rozwiązanie kwestii zatrudniania kobiet w ciąży i nieuzasadnione zrównanie dokumentacji potrzebnej do zatrudnienia tymczasowego na podstawie umowy zlecenia w stosunku do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

arrow

Nadal możesz wyjechać na saksy

Wraz z początkiem wakacji zaczyna się prawdziwy boom na pracę sezonową. Wiele osób zastanawia się, czy już w trakcie sezonu może znaleźć atrakcyjną ofertę wyjazdu zarobkowego. Okazuje się, że tak.

arrow

Nowe przepisy mogą zepchnąć 450tys. pracowników sezonowych zza wschodniej granicy do szarej strefy.

Proponowana przez rząd nowelizacja ustawy o promocji zatrudniania może w znaczący sposób utrudnić dostęp do polskiego rynku pracy obcokrajowcom, w tym ponad 450 tys. obywateli Ukrainy. Pracodawcy korzystający z usług pracowników sezonowych zza wschodniej granicy wskazują na nieadekwatne do rynkowych realiów wydłużenie oraz skomplikowanie procedury pozyskiwania zezwolenia na pracę dla obcokrajowców.

arrow

Nowy członek SAZ - Agencja Pracy Strategy Consulting Group

Od kwietnia br. członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia i Sekcji Agencji Opieki została firma: SCG Sp. z o.o. Serdecznie witamy ją w gronie firm, które pragną świadczyć usługi na najwyższym poziomie oraz współnie działają na rzecz walki z pracą na czarno!

arrow

PRACOWNIK TYMCZASOWY: 7-8 MIESIĘCY U JEDNEGO PRACODAWCY W DANYM ROKU

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ), w oparciu o dane zrzeszonych w organizacji firm, opracowało roczny raport dotyczący rynku zatrudnienia. Według wyników agencji członkowskich SAZ, w 2015 roku pracownicy tymczasowi byli zatrudnieni u pracodawcy przez okres nie przewyższający 8 miesięcy. W ubiegłym roku aż 55 proc. pracowników zostało zatrudnionych w ramach umowy na czas określony, a tylko 28 proc. - na umowę zlecenie. Eksperci SAZ zaobserwowali także, że coraz więcej pracodawców oferuje stałe zatrudnienia pracownikom wcześniej zatrudnionym tymczasowo. Propozycję stałego zatrudnienia po okresie pracy tymczasowej w 2015 roku otrzymał co piąty pracownik! Zauważalny w tym roku jest także wzrost liczby umów outsourcingowych.

arrow

Relacja z Gali Solidny Pracodawca

W czwartek 17 marca 2016 odbyła się oficjalna Gala prestiżowego konkursu Solidny Pracodawca Roku, którego patronem medialnym zostało Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia.

arrow

Nowe zmiany w prawie - Warsztaty dla agencji zatrudnienia

W związku z licznymi zmianami w prawie pracy, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia organizuje warsztaty dla agencji zatrudnienia, których celem jest praktyczne omówienie nowych przepisów. Warsztaty adresujemy zarówno do naszych dotychczasowych członków, jak również agencji niezrzeszonych. Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych prelegentów specjalizujących się w obszarze prawa pracy. Będziemy mówić o szansach oraz zagrożeniach dla agencji zatrudnienia, jakie wiążą się z nowymi przepisami. Dokonamy podsumowania rynku agencji zatrudnienia w Polsce pod kątem trendów oraz uwarunkowań dalszego rozwoju.

arrow

Nowa unijna dyrektywa może pozbawić pracy około 260 tys. Polaków.

Polscy przedsiębiorcy protestują przeciwko nowej unijnej dyrektywie Komisja Europejska przedstawiła nowelizację dyrektywy o delegowaniu pracowników. Zmierza ona m.in. do ograniczenia okresu delegowania do 24 miesięcy oraz zrównania wynagrodzeń pracowników delegowanych z pracownikami miejscowymi wykonującymi taką samą pracę w tym samym miejscu. Nowe przepisy mogą zagrozić zatrudnieniu około 2 mln osób, w tym nawet 260 tys. Polaków. Proponowane przez Unię przepisy ingerują w suwerenność państw i wewnętrzne plany poszczególnych przedsiębiorstw, pozbawiając konkurencyjności rynkowej niektóre kraje członkowskie oraz umacniają bariery w swobodnym przepływie pracowników w UE. Mogą również doprowadzić do wzrostu zatrudnienia w szarej strefie. Największe w Polsce organizacje pracodawców, m.in. Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, Business Centre Club oraz Pracodawcy RP występują przeciwko planowanym zmianom. Ich obawy budzi brak prowadzenia konsultacji ws. zmian dyrektywy o delegowaniu pracowników.

arrow

Wspólny sprzeciw największych organizacji pracodawców w Polsce wobec zmian w Dyrektywie

W związku z docierającymi do nas niepokojącymi informacjami o zaprezentowaniu przez Komisję Europejską "Revision of the Posting of Workers Directive (96/71/EC)", w dniu dzisiejszym z inicjatywy Sekcji Agencji Opieki, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia oraz dwie największe w Polsce reprezentatywne organizacje Pracodawców - Business Centre Club i Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wystosowały wspólny apel sprzeciwiający się zmianom Dyrektywy i wprowadzeniu zasady equal pay.

arrow

Seminarium WUP w Warszawie - Europejskie Dni Pracodawcy

6 kwietnia 2016 roku w Warszawie odbędzie się seminarium pt. ?Usługi urzędów pracy i partnerów rynku pracy dla pracodawców?. Pracodawcy będą mogli zapoznać się z ofertą WUP w zakresie poszukiwania pracowników za granicą, pozyskiwania środków na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także rejestrowania agencji zatrudnienia.

arrow

Jak znaleźć pracę w 2016?

Nowy rok wielu motywuje do zmian na lepsze. Myślimy najczęściej o rozwoju, m.in. własnej kariery oraz kompetencji zawodowych. Jak co roku w styczniu można zaobserwować wzmożone zainteresowanie dostępnymi ofertami pracy na specjalistycznych portalach branżowych. Jak zatem znaleźć wymarzoną pracę? Eksperci Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia radzą jak korzystać z usług profesjonalistów, zwłaszcza jeśli poszukujemy zatrudnienia za granicą. Zachęcają również do uważnej analizy i wyboru formy zatrudnienia.

arrow

Prognozy na rynku zatrudnienia w 2016 roku

Specjaliści Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia przedstawili prognozy rozwoju polskiego rynku zatrudnienia w nadchodzącym roku. 2016 rok ma przynieść zmiany istotnych przepisów w polskim oraz unijnym prawie branżowym. Eksperci SAZ przewidują utrzymanie się trendu rosnącego zapotrzebowania na personel w większości branż, co wpłynie na zwiększenie się popytu na usługi pośrednictwa pracy. Spodziewany jest także wzrost płac w wielu sektorach gospodarki.

arrow

30 000 nowych miejsc pracy na Święta

W okresie przedświątecznym pracodawcy poszukują ponad 30 000 pracowników. Dodatkowych rąk do pracy potrzebuje przede wszystkim sektor usługowo-handlowy. Szacowany wzrost sprzedaży w polskich sklepach zlokalizowanych w dużych miastach w okresie Bożego Narodzenia wynosi nawet 80 proc. Jakie są zatem najpopularniejsze ?zawody świąteczne? i jak znaleźć pracę przed świętami?

arrow

Szkolenie - Delegowanie pracowników do krajów UE 2016

C&C Chakowski & Ciszek we współpracy ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia (SAZ) i Ogólnopolskim Konwentem Agencji Pracy (OKAP) pragnie zaprosić Państwa do udziału w seminarium: Delegowanie pracowników do krajów UE 2016. Ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego

arrow

JAK DBAĆ O MARKĘ REKRUTERA?

Budowanie mocnej pozycji marki rekruterów przy użyciu social mediów. Snapchat umożliwiający realizowanie skutecznych działań z zakresu employer brandingu. Szybkie pozyskiwanie klientów i zatrzymywanie ich przy sobie na długo. Te i wiele innych zagadnień poznali uczestnicy 3rd International Recruitment Congress 2015. Wydarzenie odbyło się 27 października 2015, a jego pomysłodawcą i organizatorem było Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ), największa organizacja branżowa w Polsce skupiająca agencje zatrudnienia.

arrow

JAK ZBUDOWAĆ SILNĄ MARKĘ REKRUTERA I MARKĘ PRACODAWCY? Już 27 października 2015 odbędzie się 3rd International Recruitment Congress 2015.

Czy na Snapchacie można prowadzić działania employer brandingowe? Jak za pomocą Facebooka budować markę rekrutera i pracodawcy, żeby osiągać wymierne rezultaty? Z jakich technik sprzedażowych korzystać aby zdobyć klientów i nawiązać długotrwałe relacje z kandydatami? Jaki kierunek rozwoju firm rekrutacyjnych wybrać, żeby skutecznie działać na europejskim rynku? O tym i nie tylko będzie można porozmawiać na organizowanym przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, corocznym kongresie 3rd International Recruitment Congress 2015, skierowanym do branży zatrudnienia i HR.

arrow

Rok po zmianach -rynek delegowania pracowników w nowym otoczeniu prawnym.

Obecni na konferencji Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego przedstawią kierunek rozwoju prawa unijnego i opowiedzą o planowanych zmianach w przepisach dot. delegowania pracowników, w tym o rewizji rozporządzenia 883/2004 PE i Rady - o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Reprezentanci Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej omówią przepisy implementujące dyrektywę wdrożeniową do polskiego porządku prawnego. Przedstawiciel ZUS wraz z polskimi i niemieckimi prawnikami poinformują o praktycznych aspektach koordynacji zabezpieczenia społecznego, obowiązkach podatkowych i najczęstszych błędach proceduralnych i przedmiotowych popełnianych przez pracodawców delegujących, oraz o tym jak ich uniknąć. Omówione zostaną także procedury i podstawy prawne zatrudnienia obywateli spoza UE i delegowanie ich do pracy.

arrow

Już w październiku odbędzie się największe wydarzenie dotyczące Kapitału Ludzkiego

W dniach 7-8 października po raz pierwszy w Polsce odbędzie się Human Capital Economy CEE Congress. Na wydarzeniu obecni będą eksperci z całej Europy Środkowo-Wschodniej, by dyskutować o problemach gospodarki europejskiej i roli kapitału ludzkiego w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Będzie to największe wydarzenie HR-owe i ekonomiczne w Polsce.

arrow

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd