Zdaniem saz

Umowy dla pracowników tymczasowych "ominą" weekendy?

Od 1 czerwca 2017 obowiązują restrykcyjne limity  czasu kierowania pracownika tymczasowego do pracodawcy użytkownika. Może wykonywać dla niego zadania najdłużej przez 18 miesięcy w okresie 36 miesięcy. Jak się okazuje istnieje sposób aby okres ten wydłużyć; agencja może zawierać umowy kierujące do pracodawcy użytkownika jedynie od poniedziałku do piątku. Podpisując je w poniedziałki może faktyczny czas zatrudnienia wydłużyć nawet o 5 miesięcy.
Komentarza na ten temat udzielił "Dziennikowi Gazety Prawnej" wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Michał Podulski:

„Omawiane rozwiązanie wymagałoby ciągłego monitorowania zatrudnienia, generuje ryzyko i dodatkowe obowiązki dokumentacyjne. Moim zdaniem może być stosowane jedynie w przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, bo nie wiąże się ono z tak wieloma wymogami jak stosunek pracy – tłumaczy.
Wskazuje, że obecnie – ze względu na sytuację na rynku pracy – pracodawcy użytkownicy coraz częściej zatrudniają na stałe pracowników tymczasowych, którzy sprawdzili się w ich firmach (a agencjom zlecają poszukiwanie kolejnych osób).
– W dobie portali społecznościowych i komunikacji elektronicznej oferowanie wydłużonej pracy tymczasowej mija się z celem. Zatrudnieni będą unikać takich ofert” – podsumowuje."

Członkowie SAZ