Zdaniem saz

Stanowisko SAZ ws. projektu ustawy o rynku pracy

SAZ z zadowoleniem przyjął inicjatywę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej stworzenia nowego aktu prawnego. Niestety tryb procedowania i jedynie 30 dniowy termin konsultacji tak dużego (liczącego łącznie z uzasadnieniem niemal 300 stron) dokumentu jest zdecydowanie za krótki.

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ) przesłało Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowisko dotyczące projektu ustawy o rynku pracy z dnia 29 czerwca 2018 r. Uwagi SAZ dotyczą przede wszystkim kwestii: zatrudniania cudzoziemców – w szczególności Ukraińców, zasad funkcjonowania tzw. „bonu ofertowego” oraz restrykcji wobec agencji w sytuacji łamania RODO i wykreślenia z rejestru KRAZ.

 

Członkowie SAZ