Zdaniem saz

Petycja SAZ do Ministra Spraw Zagranicznych

Wejście w życie  27 marca 2020 regulacji  mającej na celu zastosowanie 14 dniowej kwarantanny dla osób powracających w ramach zawodowych wywoła poważne konsekwencje ekonomiczne dla polskich pracowników pracujących zawodowo za granicą. Wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny dla tej grupy zatrudnionych naraża bowiem ją na utratę źródeł utrzymania oraz miejsc pracy, ponieważ kwarantanna związana z przekraczaniem granicy nie będzie z dużym prawdopodobieństwem zasady uznawana w innych państwach za sytuację równoznaczną z niezdolnością do pracy uzasadniającą świadczenia na wypadek choroby, a w najlepszym wypadku za usprawiedliwioną nieobecność bez prawa do wynagrodzenia (brak prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego).

Treść Petycji dostępa jest >>>LINK

 

Członkowie SAZ