Zdaniem saz

Czarne listy kandydatów - SAZ mówi stanowcze NIE!

W mediach od kilku dni trwa dyskusja na temat budowania przez niektórych rekruterów czarnych list kandydatów. SAZ takim praktykom mówi NIE!

 

Celem agencji zatrudnienia jest poszukiwanie jak najlepszych kandydatów, rekrutowanie takich osób, które na danym stanowisku się sprawdzą. 

Wykluczanie pewnych grup kandydatów, przykładowo młodych matek czy osób powyżej 50 roku życia, z procesu rekrutacyjnego jest bezsprzecznie niezgodne z prawem. Co więcej mija się z założeniami biznesowymi agencji pośrednictwa pracy, gdzie podstawowym celem jest znalezienie zatrudnienia dla jak największej liczby kandydatów. Nie zapominajmy, iż agencje zatrudnienia często biorą również czynny udział w aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego powstało już dotąd ponad 60 prywatnych urzędów pracy, których celem jest przywrócenie na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych.
Na rynku istnieją narzędzia i programy, wykorzystywane zarówno przez agencje rekrutacyjne jak i samych pracodawców, które pozwalają gromadzić feedback o kandydatach uczestniczących w procesie rekrutacji. Narzędzia te ułatwiają zbieranie informacji w zakresie doświadczenia i umiejętności kandydata dzięki czemu pozwalają dobrać dla niego odpowiednie oferty pracy. Warto podkreślić, że takie informacje, zgodnie z prawem ochrony danych osobowych, wykorzystywane są wewnątrz jednego podmiotu, firmy czy agencji, wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Te dane nie są i nie mogą być przekazywane pomiędzy podmiotami - mówi prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Iwona Szmitkowska.

Członkowie SAZ