Zdaniem saz

Branża Agencji Zatrudnienia w coraz lepszej kondycji - jak pokazują dane SAZ, Agencje Zatrudnienia zwiększają swoje przychody.

Dane zebrane z podmiotów zrzeszonych przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia wskazują na rozwój branży. Przychody w ciągu roku zwiększyły się o 6%, co nastąpiło w warunkach umacniającego się rynku kandydata. Wyższe obroty wyraźnie wskazują na tendencję wzrostu popularności elastycznych form zatrudnienia, a przy tym pracodawcy za możliwość korzystania z nich, są zdecydowani płacić więcej. Jest to niewątpliwie z korzyścią dla pracowników, którzy współpracując z agencjami pracy tymczasowej mają szansę na osiągnięcie wyższych zarobków.

 

Biorąc pod uwagę kurczące się zasoby ludzkie w Polsce, agencje zaczynają odgrywać kluczową rolę w transferze siły roboczej z innych krajów, co pozwala wielu firmom korzystać z obecnej koniunktury gospodarczej.  Firmy zrzeszone w SAZ coraz powszechniej wspierają swoich klientów w przyciąganiu cudzoziemców, a skala tych usług w ciągu roku wzrosła. Pomimo to ogólna pula pracowników tymczasowych w nieznacznym stopniu spadła, o 5% r/r., ale należy podkreślić, że nadal na wysokich poziomach utrzymują się rekrutacje stałe dla klientów, a niewielki 2% spadek odnotowano w kontekście pracowników delegowanych.

Członkowie SAZ