Szkolenia

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w branży APT - nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy 2017

Kiedy:2016-10-28
Program:

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ) objęło patronatem nadchodzące szkolenie organizowane przez C&C Chakowski & Ciszek nt:

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w branży APT

– nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy 2017

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła radykalna nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Obowiązuje nowa ustawa o cudzoziemcach, a także od stycznia 2016 wprowadzono nowe wzory formularzy dotyczących uzyskiwania dokumentów legalizujących pobyt i pracę. Kolejne zmiany dotyczyć będą zasad zatrudniania obywateli Ukrainy.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. określa szczególne warunki udzielenia zezwolenia w celu pracy sezonowej (zaostrzone względem obowiązujących przepisów prawa polskiego dot. uproszczonej procedury powierzania cudzoziemcom pracy krótkookresowej, jak również przepisów dot. udzielania zezwoleń na pracę na zasadach ogólnych) oraz wymagany zakres równego traktowania pracowników sezonowych z obywatelami państwa przyjmującego.

W związku z powyższym w najbliższym czasie zmienią się zasady legalizacji pracy pracowników z niektórych Państw ościennych m.in. z Ukrainy. Będzie to dotyczyło także pracodawców z branży APT. Termin wdrożenia nowych przepisów został określony na 1 stycznia 2017 r.

Bardzo prawdopodobne jest tu całkowite zlikwidowanie systemu tzw. oświadczeń w sprawie legalizacji pracy. Kwestia ta zostanie szczególnie potraktowana podczas seminarium.

Termin: 28 październik 2016 r. - godz. 10.00 – 16.00
Miejsce: Katowice

Cena:
Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599 zł + 23% VAT
Koszt uczestnictwa 1 osoby z agencji zrzeszonej w SAZ albo OKAP wynosi 490 zł + 23% VAT

Program oraz szczegóły związane z rejestracją znajdują się w załaczniku. 

161028_cudzoziemcy_zmiany_2017.pdf
Członkowie SAZ