Szkolenia

WEBINARIUM: Zatrudnianie cudzoziemców 2020. Wyzwania wobec sytuacji wywołanej pandemią

Kiedy:2020-04-09
Program:

PROGRAM SZKOLENIA

 

  1. Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2Jakie są aktualne trendy w migracji cudzoziemców? W jaki sposób mogą się one zmienić?

Czy zamknięcie granic zewnętrznych Polski i UE jest całkowite? Czy pracownicy polskich firm mogą wjechać do Polski?

Jaki wpływ ma stan epidemii na sprawy cudzoziemców rozpatrywane przez urzędy wojewódzkie?

Jakie możliwości przedłużenia legalnego pobytu wprowadzono w „tarczy antykryzysowej”? Czy brak możliwości wizyty w urzędzie wojewódzkim przekreśla szanse na legalny pobyt?

Cudzoziemiec a obowiązkowa kwarantanna – czy każdego dotyczy, co grozi za naruszenie?

Czy przedłużono ważność oświadczeń i zezwoleń na pracę?

Jakie zasady dotyczą cudzoziemców przebywających w ruchu bezwizowym?

Co cudzoziemcy będą musieli zrobić po odwołaniu stanu epidemii jeżeli podczas jego trwania straciły ważność ich dokumenty pobytowe?

2. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?

Jak korzystać z ruchu bezwizowego?

Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt

Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu

„Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach

Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’

Kłopotliwy „stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?

Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.

3. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Jak wyglądają procedury? Jak długo można z nich korzystać?

Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?

Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?

Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia

Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?

4. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy

Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?

Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób

Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Posiadacze Karty Polaka

Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?

5. Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu

Jak formułować ofertę pracy?

Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?

6. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata

7. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?

8. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie

Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?

Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?

Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?

Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.

9. Omówienie formularzy urzędowych, case study

10. Czy konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

KIEDY: 9 kwietnia, godz.10:00 – 14:30

ZAPISY: biuro@saz.org.pl, +48 502 415 246

KOSZT: Członkowie SAZ: 350zł netto

             Partnerzy SAZ: 450zł netto

             Firmy zewnetrzne:585zł netto

Członkowie SAZ