Szkolenia

WEBINARIUM: Tarcza Finansowa dla branży APT / outsourcingowej w kryzysie COVID-19

Kiedy:2020-04-24
Program:

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej:
  • Szczegółowe omówienie przesłanek ubiegania się subwencje dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw;
  • Najważniejsze zapisy umowy o subwencję – praktyczne problemy;
  • Uwagi dot. rozliczeń między podmiotami powiązanymi i ograniczenia w zagranicznych grupach kapitałowych;
  • Warunki umorzenia do 75% otrzymanej subwencji;
  • Omówienie praktyki rozpatrywania wniosków przez Polski Fundusz Rozwoju, w tym prognozy finansowe, kompletowanie danych, przedstawienia modeli finansowych i odpowiednich form subwencji.
 2. Subwencje z Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach tarczy finansowej:
  • Omówienie regulacji ustawowych dot. zawierania umów z Agencją Rozwoju Przemysłu;
  • Szczegóły dot. warunków wstępnych ubiegania się o subwencje z Agencji Rozwoju Przemysłu;
  • Formy subwencji z Agencji Rozwoju Przemysłu;
  • Kruczki prawne z regulacji ustawowych dot. subwencji pozwalające na bezpieczne ubieganie się o dofinansowanie
 3. Gwarancje i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
  • Omówienie warunków ubiegania się o gwarancje z BGK;
  • Wysokość gwarancji i pożyczek z BGK;
  • Możliwości zmiany umów kredytowych przy wsparciu z BGK.
 4. Zwolnienia i odroczenia składek ZUS
 5. Model optymalizacji w spółce z udziałowcami-cudzoziemcami – praktyka, ryzyka, pomysły modeli biznesowych.

Wydarzenie dostępne tylko dla członków SAZ

KIEDY: 24 kwietnia, godz. 10:00 – 13:00

ZAPISY: biuro@saz.org.pl, +48 502 415 246

Członkowie SAZ