Szkolenia

WEBINAR: ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Kiedy:2022-04-22
Gdzie:online
Więcej na:członkowie SAZ udział bezpłatny, firmy zewnętrzne koszt zakupu 490 zł netto
Zapisy:biuro@saz.org.pl
Program:

PROWADZĄCA: mec. Joanna Torbé Kancelarią Adwokacką Joanna Torbé & Partnerzy.

 

PROGRAM:

 

1. Legalizacja wjazdu, pobytu i zatrudnienia osób pochodzących z Ukrainy.
 

 • szczególne zasady wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy oraz opcje przedłużania pobytu po upływie ustawowych terminów legalizujących pobyt;
 • cudzoziemcy z PESEL i bez PESEL – jak zweryfikować legalność pobytu do zatrudnienia? – stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
 • szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy – na co powinien uważać pracodawca;
 • udzielenie zwolnienia pracownikowi celem czasowego powrotu na Ukrainę;
 • opodatkowanie wynagrodzenia obywatela Ukrainy – rezydencja;
 • najnowsze stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Urzędu ds. Cudzoziemców;
 • ustawa covidowa, a specustawa dla obywateli Ukrainy – jak rozstrzygać kolizje przepisów;
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce – samozatrudnienie.

 

2. Możliwość delegowania obywatela Ukrainy do pracy za granicą

 

 • stanowiska urzędów: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu do Spraw Cudzoziemców
 • stanowiska urzędów innych krajów, w tym Ambasady Niemiec
 • znaczenie decyzji Radu UE o objęciu cudzoziemców ochroną czasową
 • sankcje za nielegalne delegowanie

 

3. Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca i organizacja zatrudniania cudzoziemców

 

 • umowa z cudzoziemcem – dla których cudzoziemców nie obowiązuje już forma pisemna umowy?
 • zgodność sposobu wykonywania pracy przez cudzoziemca z zadeklarowanymi warunkami pracy – kiedy jest sprawdzana, a kiedy nie ma znaczenia
 • obowiązki informacyjne pracodawcy
 • zapisy umów, które warto dodać do kontraktów z cudzoziemcami
 • odpowiedzialność zarządu czy pracowników – organizacja zatrudnienia cudzoziemców, a odpowiedzialność zarządów

 

4. Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców od 29.01.2022 r.

 

 • nowe zasady zatrudniania cudzoziemców – omówienie najważniejszych zmian
 • nowe warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracy
 • minimalne wynagrodzenia i czas pracy – kiedy wynagrodzenie może być niższe? – stanowiska urzędów
 • ubezpieczenie zdrowotne według nowych zasad
 • nowe zasady dotyczące zmiany zezwoleń na pracę i zezwolenia jednolitego
 • dłuższa praca na oświadczeniach – na co uważać

 

5. Opodatkowanie i oskładkowanie przychodów uzyskanych przez cudzoziemców
 

 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Certyfikat rezydencji – co daje i kiedy jest potrzebny? Jak ustalić rezydencję.
 • Najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo dotyczące zatrudnienia cudzoziemców
 • Zakwaterowanie i wyżywienie – czy to przychód – nowe orzeczenia NSA dotyczące pracy tymczasowe
 • Prawidłowe oskładkowanie wynagrodzenia cudzoziemców

 

 

Członkowie SAZ