Media

Kryzys zachęcił Polaków do saksów na Zachodzie.

Kryzys zachęcił Polaków do saksów na Zachodzie. Nadal widoczny jest trend związany z większym zainteresowaniem wyjazdami Polaków za granicę do pracy. Liczba osób zainteresowanych wyjazdami na saksy może jeszcze wzrosnąć w momencie, kiedy dofinansowanie miejsc pracy w ramach kolejnych tarcz skończy się.

Członkowie SAZ