Konferencje

Seminarium szkoleniowe poświęcone planowanym zmianom prawa w zakresie transgranicznego świadczenia usług - organizator Uni-Bud

Kiedy:2018-11-16
Program:

I. Planowanym zmianom prawa w zakresie transgranicznego świadczenia usług, w tym m.in.:

 • Znowelizowana wersja dyrektywy o delegowaniu 2018/957/UE zastępująca 
  dyrektywę 96/71/UE;
 • Planowane zmiany rozporządzeń dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 883/2004 i 987/2009.
 • Propozycje dyrektywy w/s przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE;
 • Projekt utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy /ELA/.

 

II. Problematyce ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych i świadczących pracę w dwóch lub więcej krajach członkowskich:

 • Aktualny stan prawny i bieżące problemy firm;
 • Nowe wyzwania i zadania dla przedsiębiorców delegujących pracowników w świetle planowanych zmian prawa europejskiego i krajowego;
 • Praktyczne zasady delegowania pracowników za granicę w świetle obowiązującego prawa i planowanych zmian.

III. Problematyce podatkowej związanej z delegowaniem:

 • Ważne orzecznictwo z ostatniego okresu;
 • Istotne zmiany prawne, orzecznictwo i praktyka.

IV. Wybranym aspektem prawnym działalności polskich przedsiębiorstw w Niemczech.

W charakterze Prelegentów wystąpią m.in.:
Pani Poseł Danuta  Jazłowiecka,
Pani Anna Siwiecka – Ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych,
Pan Piotr Popek – Manager  z KPMG
Pan Mecenas Ralf Spielhofen z Kancelarii Prawnej Spielhofen w Dusseldorfie. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem:

Tel.: 22 636-34-76 lub E-mail: kpbunibud@wp.pl

Członkowie SAZ