Konferencje

Konferencja: Perspektywy rynku delegowania pracowników w kontekście zmian prawnych.

Kiedy:2016-09-27
Program:

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić na  IV edycję ogólnopolskiej Konferencji SAO: Perspektywy rynku delegowania pracowników w kontekście zmian prawnych, która odbędzie się 27 września  br. w Warszawie. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce poświęcone delegowaniu pracowników.

Obecni na konferencji Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego przedstawią Państwu kierunek rozwoju prawa unijnego i opowiedzą o planowanych zmianach w  przepisach dotyczących delegowania pracowników, przede wszystkim w Dyrektywie 96/71/WE o delegowaniu pracowników. Reprezentanci Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej omówią  przepisy implementujące dyrektywę wdrożeniową do polskiego porządku prawnego –tj. ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług a przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy o nowych obowiązkach i uprawnieniach Inspektorów. Przedstawiciel ZUS wraz z polskimi i niemieckimi prawnikami poinformują o praktycznych aspektach delegowania, obowiązkach podatkowych, koordynacji zabezpieczenia społecznego, najczęstszych błędach proceduralnych i przedmiotowych popełnianych przez pracodawców delegujących, oraz o tym jak ich uniknąć.

Omówione zostaną także procedury i podstawy prawne zatrudnienia obywateli spoza UE i delegowanie ich do pracy.

Poznacie Państwo najnowsze i najważniejsze orzecznictwo sądów polskich, niemieckich oraz ETS.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy uczestników i przygotowanie na nadchodzące zmiany, a także zainicjowanie merytorycznej i obiektywnej dyskusji.  Tematy konferencji to między innymi:

 • Kierunki zmian w przepisach w dot. delegowania pracowników:
  - Dyrektywa 96/71/WE.
  - Rozporządzenie 883/2004. 
  - Polska ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.
 • Swoboda świadczenia usług a płaca minimalna,
 • Nowe uprawnienia inspektorów pracy a obowiązki pracodawców.
 • Praktyczne aspekty koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • Obciążenia i trudności w prowadzeniu biznesu na rynku unijnym.
 • Zatrudnienie obywateli spoza UE i delegowanie ich za granicę.
 • Najnowsze orzecznictwo Sądów Polskich, Niemieckich I Europejskich.
 • Podniesienie podstawy wymiaru składek – wyeliminowanie zasady proporcjonalności,
 • Świadczenie usług w Niemczech.
 • Delegowanie pracowników na podstawie art. 12 i praca w dwóch krajach na postawie art. 13 rozporządzenia 883/2004 oraz świadczenia pracy  tymczasowej za granicą - aspekty praktyczne 

Więcej informacji - Szczegółowy Program

 

W charakterze prelegentów udział wezmą przedstawiciele administracji państwowej oraz doświadczeni prawnicy polscy i niemieccy, a także przedstawiciele Parlamentu i Komisji Europejskiej. Są to m.in.:

 • Danuta Jazłowiecka–Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,  Parlament Europejski.
 • Irmfried Schwimann- Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska
 • Agnieszka Wołoszyn- Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Prawa Pracy i Polityki  Społecznej
 • Robert Wójcik – Dyrektor Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Przedstawiciel ZUS - Zarząd, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Dariusz Górski – Departament Legalności Zatrudnienia, Główny Inspektorat Pracy, Koordynator zadań kontrolnych PIP w zakresie problematyki delegowania i transgranicznych stosunków pracy
 • Joanna Torbé -  partner zarządzający w Kancelarii Adwokackiej Joanna Torbé i Partnerzy,
 • Michał Jan Jaworski, Richard  Pietrzyk Adwokaci, Kancelaria Pietrzyk & Kollegen, Polska Izba Gospodarcza w Niemczech

Więcej informacji o Prelegentach.

Koszt udziału i rejestracja

 • 489 zł netto dla przedsiębiorców niezrzeszonych w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia (SAZ) albo w Polskiej Izbie Gospodarczej w Niemczech,
 • 349 zł netto dla członków SAZ i Polskiej Izby Gospodarczej w Niemczech,
 • 0 zł dla Członków Sekcji Agencji Opieki.
 • 0 zł dla przedstawicieli administracji publicznej, przedstawicieli publicznych instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych

Miejsce:

Siedziba Business Centre Club
Plac Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa

Termin: 27 września  2016 r.

Więcej informacji na stronie www.sao.org.pl w zakładce KONFERENCJA 2016

Kontakt:

Marta Dobkowska
Koordynator Sekcji Agencji Opieki
Tel.: 662 162 138
m.dobkowska@saz.org.pl

*Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.

Organizatorzy:      

                                                                                    

We współpracy z:

                                                                                                                           

            Patron honorowy:                                                           Patron merytoryczny:

                                                                                                                                                                                                                      

Patroni medialni:

                     

 

Zapraszamy!                                                                                                                                          Członkowie Sekcji Agencji Opieki

Członkowie SAZ