Konferencje

Konferencja Naukowa: Praca zdalna, stan obecny i perspektywa przyszłości

Kiedy:2021-11-15
Program:

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej: „Praca zdalna – stan obecny i perspektywa przyszłości” która odbędzie się 16 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie w formie hybrydowej.

Agenda konferencji:

10 00 – 1025 Otwarcie konferencji Wystąpienia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Okręgowego Inspektora Pracy oraz Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy Sesja pierwsza, przewodnictwo: dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW

10:30 – 10:50 Cechy stosunku pracy z perspektywy pracy świadczonej na odległość Prof. Leszek Mitrus, Uniwersytet Jagielloński

10:50 – 11:10 Czynności faktyczne i prawne stron stosunku pracy w pracy zdalnej dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW

11:10 – 11:40 Dyskusja Sesja druga, przewodnictwo: dr hab. Monika Latos-Miłkowska, prof. ALK 1140 – 1200 Ochrona interesu pracodawcy w pracy zdalnej dr hab. Monika Latos-Miłkowska, prof. ALK

12:00 – 12:20 Rola i miejsce związków zawodowych w pracy zdalnej dr Jakub Szmit

12:20 – 12:50 Sytuacja na rynku pracy w związku z upowszechnianiem się pracy zdalnej dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ

12:50 – 13:30 Dyskusja

13:30 – 13:45 Podsumowanie i zamknięcie konferencji Komisja naukowa: Prof. Leszek Mitrus, UJ dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ dr hab. Monika Latos-Miłkowska, prof. ALK dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW

Członkowie SAZ