image-description

Nowe zmiany w prawie - Warsztaty dla agencji zatrudnienia

W związku z licznymi zmianami w prawie pracy, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia organizuje warsztaty dla agencji zatrudnienia, których celem jest praktyczne omówienie nowych przepisów.

Warsztaty adresujemy zarówno do naszych dotychczasowych członków, jak również agencji niezrzeszonych. Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych prelegentów specjalizujących się w obszarze prawa pracy.  Będziemy mówić o szansach oraz zagrożeniach dla agencji zatrudnienia, jakie wiążą się z nowymi przepisami. Dokonamy podsumowania rynku agencji zatrudnienia w Polsce pod kątem trendów oraz uwarunkowań dalszego rozwoju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY DLA AGENCJI ZATRUDNIENIA

KIEDY: 14 kwietnia 2016 

GDZIE: Warszawa, Buynek Focus, Al. Armii Ludowej 26, Warszawa 

09.30 – 10:00 Rejestracja/ barek kawowy


10:00 – 11:15 ZMIANY W KODEKSIE PRACY
a/ Umowy na czas określony – zasada „3” i „33”
b/ Nowe okresy wypowiedzenia
c/ Zmiany w urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, ojcowskich
Prowadzący: dr Maciej Chakowski,
Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy i prawie pracy dla branży APT. Był członkiem
zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m. in.
zmianami w przepisach Kodeksu pracy.


11:15 - 12.15 ZMIANY W UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH
a/ Minimalna stawka godzinowa i ewidencja czasu pracy
b/ Najnowsze interpretacje ZUS w sprawie zbiegów tytułów ubezpieczenia – jak radzić
sobie z nowymi przepisami?
c/ Kontrole umów cywilnoprawnych przez ZUS i PiP – tworzenie umów cywilnoprawnych
bez ryzyka dla zleceniobiorców wykonujących pracę w Polsce i za granicą.
Prowadząca: adw. Joanna Torbe’
Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Z licznymi sukcesami
reprezentuje pracodawców przed sądami, organami kontrolnymi (n.in. PIP i ZUS),
organami ścigania i administracji publicznej.


12.15 – 12.30 Przerwa kawowo-lunchowa


12.30 – 13.30 NOWE UPRAWNIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
a/ szerszy katalog podmiotów kontrolowanych
b/nowe środki prawne dla inspektorów
c/ nowe kompetencje w zakresie postępowania wykroczeniowego
Prowadzący: Witold Polkowski
Doradca Prezydenta Pracodawców RP, były inspektor pracy.


13.30 – 14.15 ZMIANY W USTAWACH DOTYCZĄCYCH PRACY TYMCZASOWEJ
a/ zmiany w ustawie o pracownikach tymczasowych – konsekwencje dla branży
b/ zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – konsekwencje
dla branży
c/ rekomendacje SAZ do zmian w ustawach - uzasadnienie
Prowadzący: Jarosław Adamkiewicz
Prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia od dwóch kadencji, Wiceprzewodniczący Rady
Rynku Pracy, ekspert ds. rynku pracy Business Centre Club.


14.15 - 15.00 SYTUACJA AGENCJI ZATRUDNIENIA W POLSCE
a/ statystyki KRAZ
b/ perspektywy i zagrożenia dla AZ
c/ dlaczego warto zrzeszać się w organizacjach branżowych?
Prowadzący: Krzysztof Jakubowski
Wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Przewodniczący Sekcji Agencji Opieki

CENA: 

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 290 zł + VAT/os.
Dla firm zrzeszonych w SAZ: 150 zł + VAT/os.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

Prosimy o kontakt na adres biuro@saz.org.pl, podając imię i nazwisko uczestnika warsztatów oraz nazwę firmy zgłaszającej. W tytule maila prosimy wpisać Warsztaty SAZ.

Pełen program znajduje się w załączniku

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd