image-description

Raport GUS - Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce w 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował podsumowanie wydanych w 2018 roku zezwoleń na pracę. Z dokumentu wynika, że 72,5 spośród wydanych zezwoleń dotyczyło obywatelu Ukrainy.

Z roku na rok obserwuje się wzrost wydawanej liczby zezwoleń na pracę. W 2018 r. wydano   93,1 tys. czyli niemal o 40% więcej zezwoleń niż w 2017 r. oraz o 263,0 tys. więcej niż w 2015 r. 

Wzrost liczby wydanych zezwoleń jest bardzo dynamiczny, największy obserwuje się w województwie łódzkim, w którym w latach 2015-2018 obserwuje się 25-krotny wzrost. 

Większosć spośród wydanych zezwoleń dotyczyła mężczyzn - 77,2%. 

Pełny raport - POBIERZ

Żródło - https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/zezwolenia-na-prace-cudzoziemcow-w-polsce-w-2018-r-,18,2.html 

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd