Aktualnosci

Poradnik "Ubezpieczenia Pracowników Delegowanych dla Początkujących i Zaawansowanych"

Mamy ogromną przyjemność przekazać na Państwa ręce Poradnik "Ubezpieczenia Pracowników Delegowanych dla Początkujących i Zaawansowanych"

To długo wyczekiwane narzędzie, które pozwoli zrozumieć skomplikowany i rozbity na różne przepisy system ubezpieczenia społecznego osoby podejmującej pracę za granicą.

Prace nad poradnikiem zostały podjęte z inicjatywy Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ) oraz Sekcji Agencji Opieki (SAO). Opracowanie treści zostało powierzone ekspertowi z zakresu transgranicznego zatrudnienia pracowników i ubezpieczeń społecznych – Joannie Torbé -Jacko z Kancelarii Joanna Torbé & Partnerzy, a o konsultację merytoryczną zostali poproszeni Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Inspektorat Pracy, Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, a także Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.

Ten kompleksowy poradnik, stanowiący rezultat wspólnego wysiłku kilku instytucji ma na celu pomóc zarówno osobom pracującym za granicą, jak i przedsiębiorcom w rozwianiu niejasności dot. ubezpieczenia osób delegowanych za granicę.

Poradnik jest pionierskim narzędziem, które wprowadza w świat skomplikowanych kwestii ubezpieczeń. Pracując nad jego stworzeniem, wszystkie zaangażowane instytucje przyjęły podejście edukacyjne, mające na celu dostarczenie czytelnikom jak najpełniejszej wiedzy w zakresie ubezpieczeń pracowników delegowanych.

Znacząca wartość poradnika przejawia się w jego kompleksowości i dostosowaniu do różnych poziomów zaawansowania czytelników. Zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych, stanowi on cenny zasób wiedzy, ułatwiający zrozumienie subtelności związanych z ubezpieczeniami pracowników delegowanych.

Wnioski płynące z tego poradnika są kluczowe dla budowania świadomości i kompetencji w obszarze ubezpieczeń. Dzięki współpracy instytucji oraz wdrożeniu nowatorskiego podejścia edukacyjnego, poradnik ten staje się nieocenionym źródłem wiedzy.  Otwiera on drogę do bardziej świadomego i odpowiedzialnego podejścia do kwestii ubezpieczeń zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców.

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia jako inicjator poradnika niezwykle cieszy się, że może być on początkiem przełomu na rynku w zakresie obnażania nieakceptowalnych i nielegalnych praktyk zatrudnienia.

Komentarze autorów:

Patrycja Mstowska, Wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia:

„Poradnik to przełomowe narzędzie, którego brakowało na rynku transgranicznego zatrudniania osób. Dzięki wielotygodniowej pracy wszystkich instytucji, pozwala zrozumieć  zawiłości systemu ubezpieczeń, co dotychczas stanowiło wyzwanie i prowadziło do różnych nadużyć – np. przy zatrudnianiu opiekunek za granicą. Postanowiliśmy więc stworzyć narzędzie, które pozwoli niejako powiedzieć „sprawdzam” osobom zatrudnionym”.

 

Joanna Torbé-Jacko - Kancelaria Adwokacja Joanna Torbé & Partnerzy,

„Poradnik jest również dedykowany przedsiębiorcom, rozwiewa wiele pojawiających się do tej pory wątpliwości, zawiera też przykłady nieprawidłowych zachowań rynkowych, czy błędów jakie przedsiębiorcy popełniają w zakresie transgranicznego ubezpieczenia. Pisząc poradnik przyświecał nam cel, żeby było to opracowanie napisanie prostym językiem i przystępne dla wszystkich zainteresowanych”

 

 

Maciej Kopaczyński, Prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia i Przewodniczący Sekcji Agencji Opieki (SAO).

„Od wielu lat obserwowaliśmy, że na rynku brakuje jednolitego dokumentu, który czytelnie przedstawiałby rekomendacje i wytyczne dot. legalnych praktyk delegowania. Pracownicy delegowani nie posiadali narzędzia, które mogłoby w sposób klarowny i szybki weryfikować, czy określone działania są legalne, czy też nie. Rzesza pracowników pracujących poza granicami kraju padała ofiarą nielegalnych praktyk, a poprzez brak dokumentu, który w sposób jednoznaczny określałby na co należy zwrócić uwagę podczas zatrudnienia – nie mieli oni możliwości szybkiej weryfikacji swojego Zleceniodawcy.  Skutkiem tego niejednokrotnie były tragiczne historie i setki oszukanych pracowników”

 

PORADNIK

 

 

Członkowie SAZ