image-description

Patronujemy XVIII edycji Konkursu "Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi"

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zaprasza firmy duże, małe lub średnie oraz jednostki administracji publicznej do XVIII edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Dla każdej z trzech kategorii konkursowych organizator przygotował statuetkę Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi za całokształt osiągnięć, a także statuetki za szczególne dokonania w określonym obszarze ZZL oraz wyróżnienia za nowatorskie rozwiązania. Wszystkie organizacje zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu otrzymają Certyfikat „Profesjonalne ZZL”.

Podstawą do przyznania nagród jest ankieta samooceny (odrębna dla firm i urzędów) zweryfikowana przez doświadczonego audytora.

Podsumowanie bieżącej edycji nastąpi na uroczystej Gali.

Uczestnicy otrzymają raport poaudytowy wzbogacony o zestawienie ich dokonań na tle innych uczestników.

Wyniki Konkursu będą publikowane w mediach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Szczegółowe znajdują się na stronie internetowej https://www.ipiss.com.pl/konkurs-lider

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd