Aktualnosci

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

W dniu 12 marca 2022 roku została opublikowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, dalej jako „Ustawa” lub „specustawa”). Przepisy Ustawy obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Nowe regulacje dotyczą przede wszystkim zatwierdzania (legalizacji) pobytu w Polsce Ukraińców, którzy schronili się w Polsce przed wojną. Ustawa reguluje też kwestie związane z zatrudnieniem, prowadzeniem działalności gospodarczej, opieką zdrowotną, edukacją i udzielaną im pomocą. W artykule zostaną omówione najważniejsze informacje dotyczące nowych rozwiązań.

Dokument dot. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dostępny jest:

Źródło: Najważniejsze informacje dotyczące ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | Aktualne przepisy (pracodawcyrp.pl)

Członkowie SAZ