image-description

Kampania PRACUJĘ LEGALNIE!

Kampania powstała w odpowiedzi na istotny problem społeczny jakim jest przyzwolenie na nielegalne zatrudnianie. Wyniki kontroli PIP wskazują, że wykonywanie pracy bez potwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego to nadal jedne z najistotniejszych (obok niewypłaconych wynagrodzeń i wypadków związanych z pracą) problemów polskiego rynku pracy. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd