image-description

Już tylko do 14 czerwca 2017

Agencje Pracy Tymczasowej mają czas do 14 czerwca 2017  na dopełnienia formalności związanych z przepisem przejściowym dotyczącym danych kontaktowych dla pracownika tymczasowego. Pracownik otrzymuje dane od agencji w formie papierowej lub elektronicznej.

Art.  9.  Agencja pracy tymczasowej przekazuje pracownikowi tymczasowemu, którego umowa o pracę, na podstawie której jest wykonywana praca tymczasowa, trwa w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, informacje, o których mowa w art. 13 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd