Aktualnosci hr

Zmiana w zarządzie w spółce InterKadra sp. z o. o. agencji zrzeszonej w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia

Informujemy, że od 4 października 2021 r. zmienia się zarząd w spółce InterKadra sp. z o. o. agencji zrzeszonej w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia. Miejsce dotychczasowego prezesa zarządu (Marcin Smoroń) i wiceprezesa zarządu (Krzysztof Jakubowski) zajmą trzy nowe osoby tj. Urszula Bielińska-Gryszówka (członek zarządu), Barbara Lewandowska (członek zarządu), Magdalena Winiarska (członek zarządu). Dotychczasowy prezes Marcin Smoroń i wiceprezes Krzysztof Jakubowski pozostają prokurentami samoistnymi w InterKadra Sp. z o. o.

Nowe członkinie zarządu posiadają bogate i długoletnie doświadczenie w branży pracy tymczasowej i doradztwa personalnego. Od lat biorą udział w budowaniu przewagi konkurencyjnej spółki pełniąc kierownicze stanowiska w InterKadrze.

„Mamy świadomość, że przed naszą firmą stoją nowe wyzwania i dlatego naszym celem jest nie tylko utrzymanie jakości świadczonych usług, ale także wzmocnienie pozycji InterKadry w Polsce, jak i dalsza ekspansja na rynki zagraniczne. Jednym z naszych celów w 2022 r. jest poszerzenie działalności w krajach Beneluxu. Mamy nadzieję, że warunki proponowane przez tamtejszych klientów zachęcą do pracy za granicą naszych potencjalnych kandydatów. Będziemy także wzmacniać naszą pozycję w Niemczech współpracując z klientami z różnych branż i sektorów gospodarki” – mówi nowa członkini zarządu oraz dyrektor ds. rynków zagranicznych Magdalena Winiarska.

“Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku  wymuszają nowatorskie rozwiązania i działania. Proces ich wdrażania aktualnie trwa i ma na celu maksymalizację wydajności bieżącej obsługi naszych klientów. Stawiamy na dalszy rozwój i bazując na doświadczeniu chcemy wprowadzić zmiany konieczne dla umacniania naszej pozycji w przestrzeniach, w których od lat działamy.” – dodaje Urszula Bielińska-Gryszówka, pełniąca funkcję dyrektora operacyjnego w InterKadrze od 2014 r.

Członkowie SAZ