Aktualnosci hr

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. wyniosło 4852,29 zł

Członkowie SAZ