image-description

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

23 września 2016 r. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Posiedzenie prowadził prof. Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczący Komisji.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy na pierwszym posiedzeniu Komisja, spośród swojego składu, wybrała:

1.      Zespół do spraw opracowania projektu ustawy - Kodeks pracy,

2.      Zespół do spraw opracowania projektu ustawy - Kodeks zbiorowego prawa pracy.

oraz przewodniczących tych Zespołów. Na przewodniczącego Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks pracy został wybrany prof. Arkadiusz Sobczyk, natomiast na przewodniczącego Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy – prof. Jakub Stelina.

 

Dodatkowo członkowie Komisji dyskutowali na temat trybu i wstępnego harmonogramu prac Komisji.

 

Po zakończeniu posiedzenia Komisji odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy. Na posiedzeniu ustalano projekt planu i harmonogramu prac Zespołu, a także podjęto uzgodnienia co sposobu ich realizacji.

 

Pierwsze posiedzenie Zespół do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks pracy zostało wyznaczone na dzień 6 października 2016 r. 

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa PracyInauguracyjne posiedzenie Komisji... Inauguracyjne posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

Źródło: www.mpips.gov.pl

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd