image-description

GUS opublikował dane za marzec 2018

W marcu 2018 r. zatrudnienie wzrosło o 3,7% r/r, co oznacza, że pracowało 6205,3 tys. osób. Wzrosły też wynagrodzenia i to aż o 6,7% r/r. Obecnie przeciętne wynagrodzenie wynosi 4886,56 zł.

Wyszczególnienie

III 2018

I–III 2018

w liczbach
bezwzględnych

II
2018=100

III
2017=100

I–III
2017=100

Przeciętne zatrudnienie w tys.

6205,3

100,1

103,7

103,7

Przeciętne wynagrodzenie
ogółem (brutto) w zł

4886,56

106,2

106,7

107,1

     w tym bez wypłat
      z zysku

4886,19

106,2

106,7

107,1

 

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-marcu-2018-roku,3,76.html

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd